Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Nyheter"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Nyheter


(2018-05-07 18:35)
 
(2017-08-22 14:45)
Nu finns protokollen från RF- och SISU-stämmorna under Riksidrottsmötet 2017 i Karlstad tillgängliga för nedladdning.
 
(2017-05-22 09:45)
Efter tre intensiva dagar med förhandlingar och beslut i frågor som medlemsansökningar, etisk kod, organisering av antidopingarbetet och intensifierat jämställdhetsarbete avslutades idag idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet.
 
(2017-05-21 09:22)
Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, åld...
 
(2017-05-21 09:17)
Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk o...
 
(2017-05-20 11:11)
Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av stämman. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sit...
 
(2017-05-20 11:07)
Många glada möten och återseende av goda idrottsvänner kryddades under Riksidrottsmötet med diskussioner och argumentation inför olika beslut. De här besluten togs under fredagen.
 
(2017-04-28 10:52)
På grund av två sena avsägelser som ledamöter i Dopingkommissionen har valberedningen beslutat om ett reviderat förslag enligt bilagd handling.
 
(2017-04-27 15:53)
I september 2017 inleddes på GS Stefan Berghs uppdrag en genomlysning beträffande huvudmannaskapet för antidopingverksamheten. Upprinnelsen till detta var dels de förändringar som gjorts i världsantidopingkoden genom åren, tidigare utredningar som gj...
 
(2017-04-21 07:39)
Samtliga handlingar till RF- och SISU-stämmorna hittar du nu under rubriken Möteshandlingar i menyn till vänster på startsidan. En föredragningslista med länkar till respektive handling finns också som ett menyval på startsidan.
 
(2017-04-12 16:46)
Nu finns valberedningens samt RF/SISU:s lekmannarevisorers förslag inför kommande RF- och SISU-stämmor tillgängliga. Övriga möteshandlingar publiceras under rubriken Möteshandlingar på denna sida fredag den 21 april.
 
(2017-03-28 15:26)
Vare sig du är ombud eller övrig deltagare under Riksidrottsmötet i Karlstad ska din anmälan vara inskickad via Trippus allra senast den 15 april.
 
(2017-03-02 15:18)
I samband med Riksidrottsmötet i Karlstad kommer ett hundratal personer få ta emot RF:s förtjänsttecken i guld för de insatser de gjort inom svensk idrott.
 
(2017-03-01 14:26)
Ombud och deltagare till RIM 2017 är nu välkomna att anmäla sig fram till och med den 15 april.
 
(2017-03-01 14:23)
Inga handlingar kommer att tryckas upp och skickas ut som tidigare år. Däremot hittar du alla handlingar till stämmorna via menyn från förstasidan här på www.svenskidrott.se/RIM.
 

Filtrera nyheter

År Månad

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: riksidrottsforbundet@rf.se