Hoppa till sidans innehåll

Möteshandlingar


Här kan du ta del av möteshandlingarna för både RF-stämman och SISU-stämman 2017.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 2017-04-21 PDF 666 KB
08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 2017-04-20 PDF 223 KB
09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 2017-04-20 PDF 362 KB
10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 2017-04-20 PDF 68 KB
10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 2017-04-20 PDF 70 KB
13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 2017-04-25 PDF 1 MB
13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 2017-04-20 PDF 760 KB
13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 2017-04-20 PDF 242 KB
13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 2017-04-20 PDF 875 KB
13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 2017-05-19 PPTX 81 KB
13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 2017-04-20 PDF 607 KB
13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 2017-05-08 PDF 163 KB
13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 2017-04-20 PDF 4 MB
13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 2017-04-20 PDF 323 KB
13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 2017-04-20 PDF 368 KB
13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 2017-04-20 PDF 531 KB
13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 2017-04-20 PDF 585 KB
13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 2017-04-20 PDF 106 KB
13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 2017-04-20 PDF 195 KB
13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 2017-04-20 PDF 120 KB
13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 2017-04-20 PDF 275 KB
13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 2017-04-20 PDF 248 KB
13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 2017-04-20 PDF 317 KB
13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 2017-04-20 PDF 718 KB
13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 2017-04-20 PDF 419 KB
13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 2017-04-20 PDF 1 MB
13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 2017-04-20 PDF 300 KB
13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 2017-04-20 PDF 257 KB
13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 2017-04-20 PDF 441 KB
13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 2017-04-20 PDF 154 KB
13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 2017-04-20 PDF 210 KB
14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 2017-04-20 PDF 961 KB
15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 2017-04-20 PDF 118 KB
15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 2017-04-28 PDF 481 KB
15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 2017-04-20 PDF 460 KB
RFVB2015 RFVB2015 RFVB2015 2017-03-28 PDF 2 MB
RFVB2016 RFVB2016 RFVB2016 2017-04-25 PDF 1 MB
SISUVB2015 SISUVB2015 SISUVB2015 2017-03-28 PDF 1 MB
SISUVB2016 SISUVB2016 SISUVB2016 2017-03-28 PDF 1 MB
 
 
 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link