Hoppa till sidans innehåll
  • Utlysning av RF:s förtjänsttecken

Utlysning av RF:s förtjänsttecken

RF:s förtjänsttecken, idrottens högsta utmärkelse, delas traditionellt ut under högtidliga former i samband med idrottsfesten på Riksidrottsmötet, nu närmast i maj 2017, i Karlstad.
  • Uppdaterad: 02 MAR 2017 15:13

Rätt att inge förslag på kandidater har styrelserna inom specialidrottsförbunden (SF) och distriktsidrottsförbunden (DF) samt ledamot av Riksidrottsstyrelsen (RS). Ansökningarna görs på bifogad blankett och ska ha inkommit till RF:s kansli senast den 1 oktober 2016.

För att ansökningarna ska kunna behandlas likvärdigt är det viktigt att samtliga uppgifter på ansökningsblanketten fylls i. För erhållande av RF:s förtjänsttecken gäller bl a att det kan tilldelas:

  • den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år;      
  • den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i DF, SISU-d eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år;
  • den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år;
  • den som i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år;
  • den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nor­disk);
  • den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område. 

Härutöver gäller generellt att endast den som redan har fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan föreslås (undantag har dock förekommit i enskilda fall), samt att enbart nationellt funktionärs-/domarskap eller enbart uppdrag i valberedning eller som revisor normalt inte berättigar till tecknet.

RF:s förtjänsttecken är en utmärkelse som utdelas till förtroendevalda för förtjänstfullt arbete på förbundsnivå. Enbart anställning, inkluderande uppdrag i tjänsten, berättigar inte till tecknet.   

Som allmän regel gäller att inte fler än 100 förtjänsttecken utdelas vid varje tillfälle.

Beredning av ansökningarna sker konfidentiellt. Beslut om vilka som ska få RF:s förtjänsttecken fattas av riksidrottsstyrelsen.

Eventuella frågor besvaras i första hand av Kristina Wiberg, telefon 08-699 61 68, eller e-post This is a mailto link

Bilaga:         
Ansökningsblankett för RF:s förtjänsttecken
OBS!
Ansökningsblanketten är i ett PDF-format som går att fylla i direkt och därefter antingen skriva ut ifylld eller spara som fil och skicka via mejl. Se vidare anvisningar i blanketten.

RF:s förtjänsttecken

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link