Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Begränsade registerutdrag


Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn innebär att en förening har möjlighet att be den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom föreningens verksamhet om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år).

En kontroll av ett registerutdrag ska inte få dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

Alla idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet bör arbeta med förebyggande åtgärder. Efter att dessa implementerats på ett tillfredställande sätt kan föreningen komplettera sitt förebyggande arbete med att begära att personer som kontinuerligt möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet visar upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Lagändringarna träder i kraft den 18 december 2013.

Läs mer:

Begränsade registerutdrag - guide för föreningen och ledaren (powerpoint)

Vad säger lagen?

Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”

Varje förening ska själv besluta om den ska kräva att de som möter barn och ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag.

Visa svar


Dölj svar


Vad är syftet med begränsade registerutdrag?

Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Visa svar


Dölj svar


Vilka brott syns?

De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Visa svar


Dölj svar


Hur ofta får man ta ut det?

Varje person har rätt till ett utdrag per år och lagen föreskriver att registerutdraget inte får vara äldre än ett år för att vara giltigt.

Visa svar


Dölj svar


Var begär du det?

Varje ledare ska själv begära ett registerutdrag. Det begärs av polismyndigheten. Det är alltså inte föreningen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten.

Visa svar


Dölj svar


Vem beslutar vilka som ska vara ledare?

Vid föreningens årsmöte ges styrelsen förtroende att utifrån stadgar och andra styrande dokument leda föreningen under verksamhetsperioden fram till nästa årsmöte. I styrelsens uppdrag ingår bland annat att fördela andra uppdrag som till exempel tränare och ledare.  Det är således styrelsens ansvar att utse och följa de ledare som verkar i föreningen.

Visa svar


Dölj svar


Vilka ska kontrolleras?

Lagen ger möjlighet för föreningen att kräva begränsade registerutdrag av den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring om arbetet eller uppdraget innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Det kan vara tränare, lagledare, materialförvaltare och sjukgymnaster, men även vara andra som har regelbunden kontakt med barn och ungdomar.

Kontrollen ska göras på samtliga personer som omfattas av styrelsens beslut. Alla ska behandlas lika oavsett hur länge en person har haft uppdrag inom föreningen.

Visa svar


Dölj svar


Så här kan föreningen gå till väga

  1. Styrelsen informerar medlemmarna i föreningen att den kommer att begära att de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet ska visa begränsade registerutdrag. I information bör det även framgå varför styrelsen väljer att göra det, om föreningen har gjort andra åtgärder för att minska risken är trakasserier och övergrepp samt hur kontrollen går till.
  2. Styrelsen ska utse två personer med hög integritet och stort förtroende bland föreningens medlemmar. Dessa bör få styrelsens mandat att utifrån vad som står i registerutdraget besluta om personen är lämpliga att erhålla den tilltänkta uppgiften.
  3. Be personen själv ta kontakt med polismyndigheten och begära utdrag.
  4. Personen visar upp utdraget för utsedda personer.
  5. Dessa två ska alltid kontrollera det begränsade registerutdraget tillsammans. Kontrollen genomförs med fördel med personen som ska kontrolleras närvarande.
  6. Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i ett register i en pärm. Detta register innehåller samtliga som har lämnat registerutdrag och omfattar enbart ”godkänd” eller ”icke godkänd” samt personuppgifter. Eventuella noteringar i belastningsregistret noteras ej och listan förvaras på säkert ställe.
  7. Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas/skickas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.
  8. Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar de utsedda personerna utifrån styrelsens mandat beslut om personens eventuella uppdrag. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej.

Visa svar


Dölj svar


Att tänka på

Det är endast tidigare dömda som upptäcks genom registerutdrag. Forskning visar att 90 % av alla sexualförbrytare är förstagångsförbrytare. Det finns en risk att det begränsade registerutdraget ensamt ger föreningen en falsk trygghet. Det är därför viktigt att ha ett ständigt pågående förebyggande arbetet utöver det begränsade registerutdraget.

En person som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget är inte förbjuden att verka i föreningen. Det är upp till föreningen själv att besluta. Föreningslivet kan vara en väg för tidigare brottslingar att få stöd för att inte återfalla i brottslighet. Om personer som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget ska erbjudas uppdrag inom föreningen bör föreningen ha en tydlig plan för att se till att dessa personer inte vistas ensamma med barn och ungdomar i föreningens verksamhet.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss