Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

  • Förebyggande åtgärder övergrepp

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Förebyggande arbete för trygg idrott


Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. En miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra vilket också är förutsättningar för att de på sikt, om de vill, ska kunna prestera bra som idrottskvinnor och idrottsmän. Det förutsätter bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Det finns många pusselbitar som var och en för sig inte kommer att hindra trakasserier eller övergrepp från att ske. Men tillsammans kan de skapa en trygg och positiv idrottsmiljö.

Alla idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet bör arbeta med förebyggande åtgärder. Efter att dessa implementerats på ett tillfredställande sätt kan föreningen komplettera sitt förebyggande arbete med att begära att personer som kontinuerligt möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet visar upp ett
begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Stöd i arbetet

Samtliga fyra punkter nedan kan ni med fördel samarbeta med SISU Idrottsutbildarna med för att utveckla. Hitta kontakt till ditt distrikt på www.sisuidrottsutbildarna.se

Arbetsmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och unga ger god vägledning till ert arbete.

I RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten med vägledning får du stöd för att upprätta en krisplan.

  • En genomarbetad och förankrad värdegrund

En tydlig vision och värdegrund som är förankrad bland samtliga föreningens medlemmar och som efterlevs är det första steg en idrottsförening bör ta för att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar i föreningens verksamhet.

En värdegrund är de principer och värderingar som er
verksamhet bygger på. Genom att jobba fram en värdegrund för föreningen får ni
en gemensam syn på hur ni ska vara mot varandra och hur ni uppfattar de olika
uppdragen i föreningen.

  • Ledarrollen – ett förtroendeuppdrag

Tränar- och ledarrollen är ett förtroendeuppdrag. Att få ara tränare eller ledare innebär ett förtroende som ges till ledarna. Gör en verenskommelse med era ledare kring hur verksamheten i föreningen ska bedrivas. En sådan  överenskommelse kallas ofta för policy. Det viktigt att policyn hålls levande via samtal och diskussioner ledarna emellan.

Kom ihåg att det alltid är de vuxna som bär ansvaret för att skapa och säkra trygga miljöer. Inom idrotten så innebär det att det är både organisationsledarna (t ex styrelsen) och tränare/ledare är ansvariga.

  • Håll värdegrunden levande

Systematisera samlingar med lag och/eller grupper där ledare och aktiva pratar om värderingar och om hur ni vill ha det hos er. Genom att samtala och ha en öppen dialog även om de frågor som kan upplevas som jobbiga ökar ni möjligheten att upptäcka de barn som utsätts eller riskerar att utsättas för olika typer av kränkande behandling.

Låt barnen och ungdomarna vara delaktiga i de beslut som rör dem och verka för att ge dem inflytande i idrottsverksamheten. Om de blir vana att få vara med att tycka till om sin verksamhet så ökar också chansen att de vågar berätta för sina tränare och ledare om sådant som inte känns bra.

Arbeta aktivt för att ha en god dialog med barnens föräldrar för ökad delaktighet och ökat ansvar.

Ha tät vuxennärvaro i samband med idrottsaktiviteterna, t ex tränarteam. Fler vuxna har möjlighet att se och höra mer om vad som förekommer runt lagen/grupperna. Om ni ser till att det alltid är minst två, gärna fler, vuxna närvarande vid varje aktivitet så minskar riskerna att något barn blir utsatt.

Idag sker mycket av kontakten mellan era aktiva troligen via internet och olika typer av sociala medier. Det ska vara tydligt för ledarna hur de ska förhålla sig till vad som sker på nätet mellan de barn och unga som ni har med i er förenings verksamhet.

  • Krishantering

För att på ett bra sätt hantera om det som inte får ske ändå sker rekommenderas föreningen att upprätta en handlingsplan.
 
Relaterad sajt:

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF):
Gråzon Gränsfall Glasklart

Uppdaterad: 12 SEP 2017 11:36 Skribent: Mattias Hjelmberg

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss