Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Namnregler

I RF:s stadgar anges att en idrottsförenings namn ska ange att den är en ideell förening som bedriver idrott, det vill säga att ordet förening, klubb, sällskap eller liknande ska finnas med i kombination med ordet idrott, sport, handboll, ishockey, varpa osv. Ingen förening bör följaktligen få namn godkända såsom till exempel X-stads Gym & Motion eller U-stad Bowling. Däremot kan namnen X-stads Motionsidrottsförening eller U-stads Bowlingsförening godkännas.
  • Uppdaterad: 25 AUG 2016 11:01

I RF:s namnregler anges också att föreningens namn inte får vara förväxlingsbart med en redan ansluten förenings namn. Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan ansluten förening får därför inte godkännas vilket i sig kan innebära att medlemsansökan avslås. För att undvika förväxling bör alltid kontroll med RF:s föreningsregister ske innan namnet på föreningen slutligen fastställs.

Avslag på medlemsansökan kan en förening få även om föreningsnamnet på annat sätt är olämpligt. Namnet får inte väcka anstöt, löje eller obehag. Vidare får namn på idrottsförening inte innehålla ordet förbund, svenska, läns, distrikts eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation. Namnet får inte heller innehålla ordet sektion, då detta leder tanken till en underavdelning inom en förening eller allians vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar, t ex bingoallians.

Det besvärligaste vid prövning av om ett namn ska godkännas eller inte är förmodligen vad som kan eller ska betraktas som olämpligt föreningsnamn. Praxis varierar därtill mellan olika SF. Några förbund är negativa till utländska namn medan andra, som t ex Amerikansk Fotboll, har ett flertal föreningar med engelska namn. Inom andra SF accepteras förkortningar. Vissa SF tillåter företags- eller produktnamn ingår i föreningens namn.

Särskilda anvisningar för namn på idrottsförening

Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.

Namn på idrottsförening bör inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.

Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.

Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott, dvs ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” osv.

Ansökan om namnbyte

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss