Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

  • Uppdaterad: 24 AUG 2018 11:24

Riksidrottsuniversitet 

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2018-2022: kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet, kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet. 

Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

1. Av RF uttryckta behov av särskild utbildningssatsningar.
2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott.
3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott.
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.

 

Individuellt anpassade studier för elitidrottare: Lärosätet ska aktivt ge, SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Det innebär att så långt som möjligt försöka erbjuda studenterna anpasssade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare: Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund (SF) för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan söka samarbete med kommun och region. RF:s Elitidrottsstöd kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning. 

Praktiknära elitidrottsforskning: Lärosätet ska verka för att praktiknära elitidrottsforskning bedrivs i samarbete med SF och RF. Lärosätet ska särskilt erbjuda SF möjligheten till en kunskapsöversikt och utvecklandet av SF:s forsknings- och utvecklingsplan. Olika forskningsprojekt förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas.


Elitidrottsvänliga lärosäten                                                 Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.


Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under perioden 2018-2022: Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet.          

Individuellt anpassade studier för elitidrottare: Lärosätet ska aktivt ge, av SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Det innebär att så långt det är möjligt försöka erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare: Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund (SF) för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet.

Nationella Riktlinjer för elitidrottares Dubbla Karriärer (DK)
RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer. Du kan ladda ned dokumentet här  och på engelska här.                        

Ansökan till RIU och EVL
För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. Blankett finner du här.

För dig som är en internationell student finns ett motsvarande formulär att fylla i på engelska. Blankett finner du här.


Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium
RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön. Här kan du läsa mer. Här kan du läsa mer

Rådgivning

Vill du som landslagsidrottare få stöd och hjälp med karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut är du välkommen att boka ett idrottspsykologiskt karriärstödssamtal. Kontakta Kent Lindahl, This is a mailto link för att boka en tid. 

EU-projekt Dubbla Karriärer
RF deltar i ett flertal olika EU-projekt. Du kan läsa mer om några av dem här;
B-WISER - Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement, www.bwiser.eu
ECO-DC - Ecology of Dual Career – Exploring Dual Career Development Environments across Europé, https://dualcareers.eu/ GEES - Gold in Education and Elite Sport. Du kan ladda med slutrapporten här. 

Kontaktpersoner RIU och EVL
Kent Lindahl, This is a mailto link
Maja Uebel, This is a mailto link


  


Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss