Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Riksidrottsuniversitet

  • Uppdaterad: 2017-09-14 12:58

 

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets certifiering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet under perioden 2015-2018: Umeå universitet, kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan samt kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola.

Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

1. Elitinriktad tränar- och lärarutbildning i specialidrott.
2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.
3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

 RIU

Anpassade studier: Lärosätet ska ge av Specialidrottsförbundens (SF) definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (alla nivåer) möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram, på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Lärosätet ska ge studenterna möjlighet till anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling.

Elitidrottsmiljö: Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som är möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med högre utbildning. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med lämpliga specialidrottsförbund för att ytterligare utveckla denna.

Praktiknära forskning: Lärosätet ska, under förutsättning att externa medel tillförs, bedriva praktiknära forskning i samarbete med SF och RF. En plan ska tas fram för hur samarbetet kan utvecklas och systematiseras. Olika forskningsprojekt förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas.

Elitidrottsvänliga lärosäten

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassad studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.

Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära forskning samt träningsmässigt stöd till elitidrottare i utvalda idrotter. Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med en akademisk tränar- och lärarutbildning i specialidrott eller praktiknära idrottsforskning.

Lärosätet ska ge av Specialidrottsförbundens (SF) definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare möjligheten att kombinera en elitsatsning med högre studier på det aktuella lärosätet.

Lärosätet ska genom att erbjuda kvalificerad studievägledning underlätta möjligheterna till kombinationen av elitidrott och utbildning samt visa förståelse för en elitidrottares vardag.

Lärosätet ska ge studenterna möjligheten till anpassade studier och en ökad flexibilitet vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Skillnaden mot ett RIU är möjligheten att få ett helt individuellt och flexibelt upplagt program.

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under perioden 2015-2018: Högskolan Dalarna, Högskolan Jönköping, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.                                                                                            

Studentinformation

Ansökan till RIU och EVL
För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt specialidrottsförbund. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. Blankett finner du här.

Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium
Här kan du läsa mer om möjligheten att via ett stipendium på 50 000 kr skapa bättre förutsättningar att kombinera elitidrott och utbildning på den postgymnasiala nivån.

Kontaktpersoner RIU och EVL
Kent Lindahl, This is a mailto link
Maja Uebel, This is a mailto link


Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss