Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande: ett nytt perspektiv på mental träning

  • Uppdaterad: 08 MAJ 2018 13:29

Kompetensområdet idrottspsykologi i RF har utvecklat en ny kurs inom idrottspsykologi. Kursens innehåll är baserad på ACT – acceptance commitment theory. ACT är nära besläktat med mindfulness, och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medans ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnandet. En mer utförlig beskrivning av ACT och dess användning inom elitidrotten hittar ni längst bak på inbjudan.

Målet med kursen är att idrottare och tränare/ledare lär sig olika förmågor (som t.ex. kunna ha uppmärksamhet på det som sker i nuet, kunna acceptera obehagliga känslor, kunna engagera sig i önskade beteende) som är viktiga för prestation och välbefinnande. Kursen är praktiskt inriktad och innehåller många övningar och diskussioner. Genom deltagandet i kursen kan kursdeltagarna få guidning i hur de kan hantera utmanande situationer de ställs inför inom idrotten och/eller inom livet runtom. Efter avslutad 3-dagars kurs erbjuds det möjlighet för uppföljningsmöten som sker via nätet.

RF Elitidrottsstöd erbjuder denna 3-dagars utbildning vid tre tillfällen under 2018, en gång på våren (Bosön) och två gånger på hösten (Malmö & Bosön). Deltagarna bör kunna vara med på alla tre dagar vid kurstillfälle, då dagarna bygger på varandra och formar en helhet.

Utbildning kräver inga förkunskaper.

Målgrupp

Landslagsaktiva på seniornivå.

Förbundskaptener, rikstränare eller motsvarande på junior- eller seniornivå. Inklusive RIG / NIU.  

Max 20 deltagare.

30/5 – 1/6 2018, Bosön Lidingö

10-12/9 2018, Malmö Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8

21-23/11 2018, Bosön Lidingö

Kostnader

RF, Idrottspsykologi står för utbildningen under dessa dagar. Resa och logi bokar och bekostar Ni själva. Fika och lunch ingår i utbildningen, dock inte middagar.

För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00, This is a mailto link  

För kursen i Malmö finns det ett hotell som ligger tvärs över gatan från kurslokalen (Park Inn by Radisson), annars finns det ett antal hotell runt Malmö C som ligger i gångavstånd till kurslokalen.

Frågor

Liselotte Ohlson, RF, This is a mailto link  08-699 62 27.

Göran Kenttä, RF, This is a mailto link

Anmälan

Anmälan görs av förbundskapten eller motsvarande, via länkarna nedan.

30/5-1/6 2018, Bosön Lidingö

Länk:

10-12/9 2018, Malmö Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8

Länk:

21-23/11 2018, Bosön Lidingö

Länk:

 

Välkommen!

RF Elitidrottsstöd

 

Beskrivning av ACT inom idrotten

Acceptance Commitment Therapy (ACT) är en terapiform som är en vidareutveckling av traditionell kognitive beteendeterapi (KBT). Den vilar på en teoretisk bas genom inlärningsteorin och Relational Frame Theory (RFT). Det grundläggande målet med en ACT intervention är att höja för den psykologiska flexibiliteten. Med det menas förmågan att kunna utföra de beteenden som är viktiga för individen, och göra detta även i närvaro av negativa tankar eller obehagliga känslor. Inom idrottskontexten betyder detta att man lär idrottare och tränare att identifiera och hantera de tankar och känslor som hindrar denne från att genomföra de beteendena som är viktiga för att kunna uppnå ens mål och leva enligt de värderingar som är viktiga in ens liv. I exemplet med prestationsångest så kan en drabbad idrottare lära sig att uppmärksamma negativa tankar (som t.ex. ”jag kommer inte att klara detta”) och/eller obehagliga känslor (som t.ex. hög anspänning, nervositet eller ångest) i själva stunden (t.ex. när hen står på plan). Genom att träna upp sig på att se på ett distanserad sätt på sina tankar, genom att lära sig att kunna stå ut med obehagliga känslor utan att behöva bli av med de, samt genom att bygga upp förmågan att flytta uppmärksamheten dit den gör mest nytta i stunden kan idrottaren skapa bättre förutsättningar för att kunna genomföra de beteendena som är viktiga för dennes prestation (t.ex. att gå på mål när det är läge, att spela ut på linjen i avgörande boll, etc.). De grundläggande förmågorna som kan tränas upp med en ACT intervention kan vara av nytta i många olika områden, t.ex. vid nervositet eller dålig självförtroende, för stresshantering, eller i samband med coachningen. Därför lämpar sig ACT bra för både aktiva och ledare.

ACT är mycket nära besläktat med mindfulness, och med en modell som är utvecklad baserad på samma principer för prestationssituationer som heter Mindfulness Acceptance Commitment approach (MAC; Gardner & Moore, 2007). Grundantagandet i alla dessa interventionsformer är att människors försök att kontrollera och/eller förändra negativa upplevelser (såsom tankar och känslor) leder i själva verket till mer problem (se Wegner, 1994; Clark et al., 1991), medans ett accepterande och distanserande förhållningssätt till negativa interna upplevelser och förmågan att kunna föra sin uppmärksamhet till relevanta stimuli skapar mer utrymme för att kunna agera i enighet med ens mål (Hayes et al., 2004).

Det finns allt mer forskning kring ACT och/eller mindfulness interventioner bland elitidrottare. Två översiktsartiklar som undersökte mindfulness och acceptansbaserade interventioner bland elitidrottare visar på positiva resultat (se Bühlmayer, Birrer, Röthlin, Faude, & Donath, 2017; Sappington & Longshore, 2015). Det vetenskapliga stödet av ACT och mindfulness vad gäller välbefinnande, stressreducering, samt mer kliniska utfall såsom minskat depression och ångest, är välbekant (Eberth & Sedlmeier, 2012; Hofman, Sawyer, Witt, & Oh, 2010; Keng, Smoski, & Robins, 2011).

Referenser

Bühlmayer, L., Birrer, D., Röthlin, P., Faude, O., & Donath, L. (2017). Effects of Mindfulness Practice on Performance-Relevant Parameters and Performance Outcomes in Sports: A Meta-Analytical Review. Sports Medicine, 47(11), 2309-2321. doi:10.1007/s40279-017-0752-9

Clark, D. M., Ball, S., & Pape, K. (1991). An experimential investigation of thought suppression. Behavior Research and Therapy, 31, 207-210.

Eberth, J., & Sedlmeier, P. (2012). The effects of mindfulness meditation: A meta-analysis. Mindfulness, 3, 174-189.

Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2007). The psychology of enhancing human performance. The Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach. New York: Springer Publishing Company.

Hofman, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 169-183.

Keng, S.-L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychological Review, 31, 1041-1056.

Sappington, R., & Longshore, K. (2015). Systematically Reviewing the Efficacy of Mindfulness-Based Interventions for Enhanced Athletic Performance. Journal of Clinical Sport Psychology, 9, 232-262.

Hayes, S. C., Follete, V. M., & Lineham, M. M. (Eds). (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive behavioural tradition. New York: Guilford Press.

Wegner, D. M. (1994). Ironic proicess of mental control. Psychological Review, 101, 34-52.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss