Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottspsykologi

  • Uppdaterad: 16 MAJ 2018 09:45

Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap. Att kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar, att förbereda sig mentalt för tävlingar, att hitta ett bra samspel inom laget, att optimera sina arbetsinsatser som ledare, eller att kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling och återhämtning är några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad.

RF har tre personer som är anställda för att arbeta med den idrottspsykologiska stödfunktionen, samt resurspersoner spridda över hela landet. Alla våra medarbetare har stor kompetens inom psykologi/idrottspsykologi och gedigen erfarenhet av att arbeta med elitidrott. Vi integrerar dessutom traditionell idrottspsykologi med ett KBT-baserat arbetssätt. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapiform som har starkt vetenskapligt stöd och som har blivit ett allt mer etablerat stöd inom elitidrotten världen över.

Om du funderar på att anlita en person för ett idrottspsykologiskt stöd i din förening, i ditt förbund eller på egen hand och om du vill veta mer om de yrkesgrupper som jobbar med idrottspsykologi, så hittar du mer information här.

Inom idrottspsykologin jobbar vi med individuellt stöd, utbildning och forskning, varav de två först nämnda är fokus på RF.

Individuellt stöd

Vi beviljar individuellt stöd till aktiva, tränare och ledare som har anknytning till landslag eller på annat sätt är förordade av sitt SF.

Vid intresse, gör så här: Som aktiv kontaktar du din landslagsledning; förbundskapten eller motsvarande. Hen ansöker om stöd via mail till Liselotte Ohlson.

RF beviljar traditionellt inte individuellt stöd på direkt förfrågan från enskild aktiv, tränare, ledare eller förälder. I synnerhet inte när det främst handlar om en mer renodlad prestationsproblematik. RF erbjuder ett ekonomiskt subventionerat idrottspsykologiskt stöd under förutsättningen att stödet förmedlas i näsa dialog med oss. I vanliga fall innehåller stödet 10 träffar om en timme.

Då psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat, även inom elitidrott, har RF och Beroendecentrum Stockholm (BCS) inlett ett samarbete för att behandla psykisk ohälsa hos elitidrottare och tränare under och efter karriären. Här finns även möjlighet till självanmälan. Oavsett om du är aktiv eller ledare gäller att du är över 18 år och har psykologiska besvär som påverkar din hälsa och din prestationsförmåga. Se mer information här.

Mail Riddargatan: This is a mailto link

Utbildning

Tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Svenska Parasportförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) har RF tagit fram en utbildning inom idrottspsykologi med fokus på elitidrott. Utbildningen, som riktar sig till aktiva, tränare och ledare på senior landslagsnivå startades år 2013. Just nu erbjuder vi regelbundet följande utbildningar - Idrottspsykologi i vardag och mästerskap.

Steg 1 omfattar två dagar och innehåller en introduktion till utbildningens uppbyggnad, där fokus ligger på de tre områdena "idrottspsykologiska färdigheter", "coaching och ledarskap", samt "mörka och ljusa sidor". Kursen börjar med en introduktion i KBT:ns grundläggande modell med tankar, känslor och beteenden i fokus. Sedan fördjupar vi oss inom ett ämne i respektive område, nämligen självförtroende, motivation & kommunikation samt återhämtning & stress.

Steg 2 omfattar tre dagar och innehåller en fördjupning av de grundläggande kunskaperna och bygger vidare på steg 1. Vi ägnar en heldag åt respektive område, vilket gör det möjligt att välja om du vill delta på en eller flera dagar. Inom området "idrottspsykologiska färdigheter" är innehållet avslappning och målsättning. Under dagen med "mörka och ljusa sidor" belyser vi hur man kan förstå och arbeta med prestationsångest utifrån ett KBT-perspektiv med fokus på inlärningsteori. Vi uppmuntrar deltagarna att ta med egna fallexempel som det är möjligt att jobba med under dagen. Under dagen med temat "coaching och ledarskap" fokuseras på hållbart ledarskap och välbefinnande.

Kommande utbildningstillfällen, se SISU Idrottsutbildarnas hemsida eller kontakta Liselotte Ohlson.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar, med både teoretiska och praktiska inslag, för landslag och andra elitgrupper. Detta på förfrågan, med minst en månads framförhållning, från landslagsledningen i SF. I nära dialog anpassar vi gärna våra utbildningsinsatser till olika sammanhang, t.ex. vid landslagssamlingar eller läger. Många landslag har träffar på Bosön, men vi arbetar även på andra orter, både i och utanför Sverige. Vi ser gärna en långsiktig och strategisk plan för minst ett år, där helst mer än en insats finns inplanerad. Detta för att säkerställa såväl uppföljning som fördjupning och utveckling. Vanligtvis finansierar SF eventuella resor och logi för den stödperson som utför det idrottspsykologiska uppdraget, medan arbetsinsatserna är ett beviljat stöd från RF Elitidrottsstöd. Vi eftersträvar ett aktivitetsnära stöd, vilket innebär att vi - om efterfrågan och förutsättningen finns - är med i tränings- och tävlingssammanhang.

Vid intresse, gör så här: landslagsledningen, förbundskapten eller motsvarande kontaktar Liselotte Ohlsson.

Om du är verksam inom det idrottspsykologiska fältet och är intresserad av att vidareutbilda dig, så finns information om RF:s och GIH:s utbildning "KBT elitidrott" här. Nästa utbildningsomgång startar tidigast i augusti 2017. Information kring detta finns tillgängligt från mars/april 2016.

 

Kontakt idrottspsykologi

Göran Kenttä, ansvarig

Karin Moesch

This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss