Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Anordnare av RIG/NIU

  • Uppdaterad: 08 DEC 2017 09:43

Att driva ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) innebär en samverkan mellan flera olika parter som tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga utveckling.

Roll- och ansvarsfördelningen ser olika ut för riksidrottsgymnasierna (RIG) respektive nationellt godkända Idrottsutbildningar (NIU).


Ansvar4


Vem ansvarar för riksidrottsgymnasium?
Riksidrottsgymnasieverksamheten (RIG) bedrivs genom fyra samverkande parter:

Riksidrottsförbundet
(RF) föreslår Skolverket vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG, samt antalet elevplatser för respektive RIG. RF fördelar också statsbidrag till huvudmännen. RF följer upp och utvärderar kvaliteten på RIG.

Skolverket
har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar specialidrottsämnet samt slutgiltigt godkänner vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av RIG.

Kommunen
eller enskild huvudman (huvudman) är anordnare av, och ansvarig för, RIG. Huvudmannen leder och organiserar verksamheten, i samverkan med berört SF.

Specialidrottsförbunden (SF)
 I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp RIG-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till RIG.

Vem ansvarar för nationellt godkända idrottsutbildningar?
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) bedrivs genom fyra samverkande parter:

Riksidrottsförbundets
(RF) har inget formellt uppdrag avseende NIU, men ska vara ett stöd åt SF.


Skolverket
har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.

Kommunen
eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av, och ansvarig för, NIU.

Specialidrottsförbunden
(SF) I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten, anställning av specilaidrottslärare samt med antagningsprocessen av elever till NIU.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss