Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Lagkassan - så funkar det

2011-05-31 13:31

Ordet ”lagkassa” används ofta i föreningssammanhang. Det är lätt att tro att laget som städat eller sålt salami själv förfogar över pengarna som lagmedlemmarna jobbat ihop. Så är det inte.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:19

Vare sig pengarna i en lagkassa förvaras i en kakburk på kansliet eller finns insatta på ett konto på bank i någon förälders namn, så tillhör pengarna i lagkassan föreningen – inte det enskilda laget.

Om lag pojkar f-95 har varit jätteduktigt på att sälja salamikorvar och tulpanlökar för att laget ska kunna köpa nya matchställ, så är det inte det enskilda laget som har rätt att bestämma över pengarna. Det är föreningens styrelse som beslutar över föreningens pengar och därmed också lagkassor, inte till exempel lagets lagledare.

Förhoppningsvis låter styrelsen laget köpa sina matchställ, men det är föreningen som betalar. Inte laget som betalar till sig själv.
1. Principen är att alla pengar som kommer in i föreningens namn också ska tillhöra föreningen. Det är styrelsen som har beslutanderätten över vad föreningens pengar ska användas till. Annars uppstår redovisningsproblem för föreningen.

2. Systemet med lagkassor, där lagets spelare tjänar in pengar åt föreningen och sedan på egen hand använder ett lagkonto för att betala träningsläger eller material går stick i stäv med  föreningstanken, där ”alla jobbar för alla”. Lösningar som gagnar det enskilda laget i föreningen, innebär ett steg i fel riktning från föreningstanken och den klassiska ”vi-känslan” inom föreningen. Inom idrottsföreningen ska alla få chansen att vara med på lika villkor.

3. När lagkasse-modellen används på individnivå, tar systemet ännu ett steg bort från ”vi-känslan” i klubben. Säg att varje lagmedlems individuella insatser och bidrag till lagkassan bokförs, spelare för spelare. Nisse drar in 500 kronor till lagkassan på sin salamiförsäljning och Anders lyckas få in tusen kronor. När laget sedan köper klubbjackor till spelarna kan Nisse avräkna 500 kronor, medan Anders kan avräkna tusen kronor på den totala kostnaden.

4. ”Kreativa” lösningar, där varje spelare kan göra avräkningar i förhållande till utförda insatser åt laget, skapar problem. Vad händer om en spelare flyttar och har pengarna bokförda som ”sina”? Är laget, det vill säga föreningen, då skyldig att utbetala innestående pengar till spelaren? Svaret är nej. En spelare som av någon anledning slutar kan inte kräva att få ut sin del av lagkassan. Men har lagkassor tillämpats enligt exemplet ovan, uppstår lätt bråk och slitningar om spelaren kräver ”sina” pengar.

5. Ett sådant system, med en avräkningsmodell på individnivå, ger dessutom med största sannolikhet skatterättsliga konsekvenser. Om pengarna så tydligt och direkt används för att betala någonting som direkt tillfaller en person, det vill säga för att betala spelarens kostnader för sin fritidsverksamhet utifrån de arbetsinsatser denne utfört, så kommer saken i helt annat läget, än om gällande praxis för föreningar används. När föreningen står för motsvarande kostnader för alla spelare i laget, uppkommer inte någon skattepliktig förmån.

6. Bruket av lagkassor ökar sannolikheten att föreningens ekonomi ges en felaktig redovisning, och därmed brister redovisningen till såväl medlemmar som andra. Allvarliga problem kan uppstå om ett lag plötsligt väljer att byta förening och tar med sig sin lagkassa, med pengar som laget tjänat ihop och ser som sina.

7. Ett lag som väljer att lägga ner sin verksamhet eller flytta till en annan förening kan inte kräva att få behålla sin lagkassa, om det inte särskilt finns angivet i föreningens stadgar att så är möjligt. En majoritet av alla idrottsföreningar har inte sådana klausuler inskrivna i stadgarna.

8. Om föreningens stadgar skulle tillåta att pengar flyttas med ett lag, uppstår skattetekniska frågor. Då måste de inblandade kolla upp vilka skatteregler som gäller.

9. Så här bör det gå till i en förening: Säg att ett fotbollslag jobbar hårt för att kunna ställa upp i turneringen Gothia Cup. Laget pantar flaskor, säljer tulpanlökar, städar källarkontor med mera. Intäkterna som kommer in redovisas till föreningen kanske inte räcker helt för att täcka ett deltagande i Gothia Cup, men styrelsen ser positivt på lagets gemensamma ansträngning och satsning.

10. Styrelsen ger lagledaren mandat att för föreningens räkning skapa vissa kostnader, såsom boende, resor, mat och deltagaravgifter under Gothia Cup till en viss totalsumma. En mindre summa kanske varje spelare får skjuta till ur egen ficka, men den summan är inte avhängig vad var och en tjänat ihop. Precis som allt lagsammanhang är det ”en för alla, alla för en som gäller”.

Skribent: Sten Feldreich

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss