Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Så kan föreningen bli uthållig

2013-10-30 09:28

Sveriges största folkrörelse – idrotten har med sina anläggningar och transporter stor klimatpåverkan. Därför pågår nu projektet Uthållig Idrott för att stötta idrotten att minska sin energianvändning.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:19

Projektet omfattar 100 föreningar över hela Sverige. Målet är att idrottsföreningarna i projektet ska minska sin energianvändning i de idrottsanläggningar som de äger eller arrenderar med 15 procent samt minska klimatpåverkan från sina transporter med fem procent.

Projektets aktiviteter genomförs regionalt genom de åtta energikontor och tretton distriktsidrottsförbund som deltar. Det är Sveriges Energikontor som driver projektet och finansieringen kommer från Energimyndigheten och RF bidrar med stöd och tid. Projektet pågår fram till oktober 2014 och leds av Energikontoret Regionförbundet Örebro.

En del i projektet handlar om att lyfta fram goda exempel. Ett av de exempel som lyfts fram är Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka som tagit ett helhetsgrepp kring miljö och energi för att få en hållbar golfanläggning. Klubben har satsat på renovering av lokaler och gjort installationer så att de kan styra värme, ventilation och elanvändning och på så sätt minska sin energiförbrukning. Koldioxidmätare och en ständigt pågående uppmuntran till medlemmar att cykla eller samåka till banan är andra ingredienser i klubbens arbete som bland lett till flera miljöpris. Svensk Idrott vill också dra sitt strå till stacken och redovisar lite tips och råd för hur föreningar ska ta tag i sitt klimatarbete.Regionförbundet Örebro har hjälpt oss med källor.

1 Förankra och organisera. Det är viktigt att styrelsen vill starta ett energibesparingsarbete, att de är villiga att ha frågan på agendan och avsätta de resurser som behövs för arbetet. Utse personer som är ansvariga för energiarbetet i er förening. Kontakta gärna den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank och stöd.

2 Kolla upp vilka avtal ni har för el och värme och kolla räkningarna bakåt i tiden för att se hur mycket ni gjort av med. Dessa uppgifter finns ofta tillgängliga hos elnätsleverantören eller fjärrvärmeleverantören. När ni har statistiken tillgänglig bör ni titta på hur energianvändningen ser ut. Har det gått åt mer energi under någon period och i så fall vad är skälen till detta?

3 Gå igenom anläggningen. Gör en genomgång av anläggningen när ni undersöker värme och el, belysning, ventilation och annat för att se vilka åtgärder ni kan göra. Var speciellt uppmärksam på om drifttider för ventilation och belysning kan minskas.

4 Planera arbetet. Gör en plan för arbete med åtgärder utifrån det ni har hittat i er analys av statistiken och genomgång av anläggningen. Sätt ett övergripande mål för arbetet i planen och gärna mål för varje anläggningsdel och fastighet. Gör kostnadsberäkningar genom att ta in offerter på åtgärder från flera leverantörer.

5 Starta arbetet. Det kan vara bra att genomföra några åtgärder i början som ger snabb utdelning till liten kostnad om det finns sådana.

6 Följ upp arbetet kontinuerligt och justera planen om det behövs. Var beredda till att skjuta till mer resurser om nya möjligheter eller brister upptäcks i ett tidigt skede. Ha energiarbetet som en stående punkt på styrelsens dagordning. Glöm inte att informera medlemmar om arbetet och fira besparingar och andra framsteg tillsammans.

7 Det finns hjälp och stöd att få. Grön idrottsförening är ett program som drivs av Riksidrottsförbundet. De föreningar som skriver under vissa kriterier får kalla sig Grön idrottsförening. I kriterierna ingår bland annat att föreningen ska väga in sin påverkan på miljön och klimatet från sina anläggningar, arrangemang och transporter.

8 Klimatsmart förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor. En förening kan arbeta med materialet i sin helhet eller välja delar som man vill arbeta med. Mycket av innehållet handlar om att göra en energikartläggning på en anläggning.

9 Säker & Trygg förening. Ett studiematerial som syftar till att öka säkerheten och tryggheten hos idrottsföreningar. Materialets tyngdpunkt ligger inte på energi och klimat, fast vissa delar som besiktning av anläggningar, lokaler och transporter ingår.

10 Energismart förening. Smålandsidrotten och Energikontor Sydost har tillsammans drivit projektet Energismart förening. Projektet innehöll utbildningar för idrottsföreningar med egna anläggningar och utbildning för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Efter rådgivningen kunde projektet visa en besparingspotential om minst 20 procent på uppvärmning, varmvatten, belysning och ventilation. Du kan läsa mer på www.rf.se/smaland.

Skribent: Håkan Söderberg

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss