Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottens bestraffningsregler

När en idrottsförening blir medlem i ett eller flera SF innebär det bland annat att föreningens medlemmar omfattas av såväl RF:s bestraffningsregler som varje SF:s tävlingsregler. Medlemmarna omfattas även av idrottens antidopingregler.
  • Uppdaterad: 07 AUG 2013 14:20

Under vissa omständigheter kan även icke medlemmar bestraffas enligt idrottens bestraffningsregler. Detta gäller idrottsutövare som utan att vara medlem i en förening, som i sin tur är medlem i ett SF, företräder en svensk idrottsorganisation eller personer som biträder idrottsutövare. Bestraffningsreglerna omfattar även i tillämpliga delar föreningar såsom egna juridiska personer och så kallade IdrottsAB.

Bestraffningsreglerna i RF:s stadgar (14 kap.) ger att vissa förseelser är otillåtna oavsett inom eller i anslutning till vilket idrott de än sker. Ett exempel på en förseelse är hot om våld eller våld mot domare och funktionärer. Om en idrottsutövare eller funktionär gör sig skyldig till en förseelse som finns uppräknade i RF:s stadgar som otillåtna kan personen tilldömmas en påföljd i form av tillrättavisning, böter eller avstängning. Avstängning kan avse antingen deltagande i tävling eller uppvisning och/eller att utöva uppdrag i den idrottsgren inom vilket förseelsen begicks. Om förseelsens art eller andra särskilda omständigheter så föranleder får avstängningen utökas till att avse all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

Misstänkta förseelser mot RF:s stadgar (14 kap.) behandlas i första instans hos respektive SF och där närmare bestämt hos specialdistriktsförbunden, om inte något annat anges i föreningens stadgar. Den part vilken beslutet går mot kan överklaga ett beslut till respektive SF och i sista instans till Riksidrottsnämnden.

 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss