Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottens organisation

I Sverige är den grundlagsskyddade föreningsfriheten av fundamental betydelse. Envar har rätt att sammansluta sig med andra för enskilda eller allmänna syften. Idrottsrörelsens organisation bygger sedan över 100 år tillbaka på denna frihet, och vilar ytterst på medlemskapet i olika led.
  • Uppdaterad: 01 MAR 2016 10:38

Fysiska individer sluter sig samman i idrottsföreningar, som i sin tur är medlemmar i de specialidrottsförbund (SF), som tillsammans är de medlemsförbund som konstituerar RF. Ett villkor för en organisations medlemskap inom RF är att den har den juridiska samverkansformen ideell förening och därigenom styrs (inte ägs) av sina medlemmar.

I alla demokratiska medlemsorganisationer tillämpas majoritetsprincipen och likhetsprincipen, så även inom idrottsrörelsen. Genom medlemmarnas majoritetsbeslut formas de regelverk som samtliga medlemmar solidariskt förväntas följa.

Vår idrott är öppen för alla som önskar bli medlemmar. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

En grundläggande förutsättning för deltagande i SF-tävlingsverksamhet är den i idrottsorganisationernas stadgar intagna regeln att idrottsutövaren måste vara medlem i förening inom det SF som administrerar idrotten ifråga (se bl.a. 12 kap. 3 § RF:s stadgar) .

En medlem/idrottsutövare representerar inte sig själv utan sin förening, vilket i princip innebär att medlem inte får delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller i tävlingsregler fastställt annan ordning (8 kap. 8 § RF:s stadgar).

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF har godkänt deltagandet (8 kap. 8 § RF:s stadgar).

Ovan nämnda grundläggande regler och principer finns inte minst för att hålla ihop idrottsrörelsen. Att bred och elit hör ihop genom att bredden formar eliten likaväl som att eliten lockar till bredd, är en verksamhetslogik som finns inom den pyramidliknande organisation som idrottsrörelsen utgör.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss