Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Medlem i en förening

Att vara medlem i en idrottsförening innebär både rättigheter och skyldigheter.
  • Uppdaterad: 22 NOV 2013 10:20

Rättigheter

Till rättigheterna hör rätten att få delta i föreningens verksamhet. Det innebär inte att alla medlemmar alltid kan räkna med att kunna delta i all verksamhet. Däremot har varje medlem rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar, den så kallade idrottsliga likhetsprincipen.

I vissa föreningar är emellertid antalet utövarplatser begränsade och platserna fördelas på ett sätt som ska vara klargjort inom föreningen. Vissa föreningar fördelar platserna enligt principen först-till-kvarnen medan andra föreningar, främst gällande seniorverksamhet, fördelar platserna efter idrottslig prestation (uttagning).

Det är dock inte acceptabelt i en idrottsförening att möjligheten att delta i verksamheten beror på andra omständigheter än vad som gäller för övriga medlemmar.

Medlemskap i en idrottsförening innebär även rätt att ta del av information om föreningens angelägenheter. Detta inkluderar rätten att delta på föreningsmöten, årsmöten och liknande. Dock innebär denna rätt inte automatiskt en rätt att läsa föreningsstyrelsens protokoll eller ta del av varje enskild post i föreningens bokföring. Varje förenings styrelse väljer själv hur mycket information som löpande ska delges medlemmarna och på vilket sätt detta görs. Styrelsen har dock inte rätt att undanhålla medlemmarna information vid föreningens årsmöte, som är det yttersta tillfället för medlemmarna att få insyn i styrelsens förvaltning av föreningen.

Medlemskapet ger också en rätt att utöva medlemsinflytande genom att rösta på föreningens årsmöte. Rösträtten kan vara begränsad med avseende på ålder och här har olika föreningar kommit överens om olika rösträttsåldrar. En förälder kan företräda sitt barn och tar då över de rättigheter och skyldigheter som barnet själv har. 

Skyldigheter

Med medlemskapet i en idrottsförening följer även skyldigheter. Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut liksom att följa RF:s och SF:s stadgar, bestämmelser och beslut. Med rätten att följa bestämmelserna följer naturligt en skyldighet att känna till dem.

Med medlemskapet följer också en skyldighet att betala medlemsavgifter och andra av föreningen beslutade avgifter. Medlemsavgiftens storlek beslutas av medlemmarna på föreningens årsmöte och är en avgift som ger ett medlemskap, med de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet i sig. Medlemsavgiften bör inte blandas samman med de olika verksamhetsavgifter som kan finnas inom en förening och som utgör avgift för att delta i en viss verksamhet.

Om en medlem väljer att lämna föreningen och avsluta sitt medlemskap har medlemmen inte rätt att ta del av föreningens behållning. Om en förening upphör har de vid beslutet kvarvarande medlemmarna heller inte rätt till föreningens behållning utan eventuellt överskott ska tillfalla något idrottsfrämjande ändamål som medlemmarna tillsammans bestämmer.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss