Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Medlemskapets upphörande

På samma sätt som det är fritt och frivilligt att bli medlem i en idrottsförening är det fritt att låta medlemskapet upphöra. Detta kan ske genom att en medlem meddelar föreningen att medlemmen önskar att medlemskapet upphör.
  • Uppdaterad: 01 JUL 2016 11:35

Utträde
En medlem som under en i stadgarna angiven tid inte betalar medlemsavgift får, genom underlåtenheten att betala medlemsavgift, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och kan, efter att styrelsen meddelat personen om saken, avföras från föreningens medlemsförteckning.

Uteslutning
En person som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas som medlem ur föreningen. Ett beslut om uteslutning får dock inte fattas av styrelsen utan att medlemmen innan beslutet dels fått information om de omständigheter som ligger till grund för styrelsens övervägande om uteslutning, dels fått möjlighet att inom minst 14 dagar, fått möjlighet att yttra sig över omständigheterna. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen en varning eller en tidsbegränsad uteslutning om högst sex månader.

Utifrån idrottens grundläggande krav på öppenhet krävs allvarliga och klandervärda omständigheter för att dessa ska kunna läggas till grund för ett beslut om uteslutning. Det är inte tillräckligt att en medlem är kritisk mot styrelsen eller mot funktionärer inom föreningen. Det är heller inte ensamt tillräckligt att en medlems medlemskap i föreningen innebär att andra medlemmar inte vill vara medlemmar.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss