Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Moms

Moms - eller mervärdesskatt som den formellt benämns - är en skatt som betalas på omsättningen i respektive led i en varas eller tjänsts ”framställning”. Normalskattesatsen är 25 procent i pålägg, men även 12 och 6 procent används för vissa omsättningar.
  • Uppdaterad: 25 SEP 2013 16:01

I texten hänvisas till fördjupningsmaterialet längst ner på sidan.

Den slutliga skattekostnaden för respektive skattskyldig i ledet blir momsen på det mervärde som skapats av denne. Detta uppnås genom att den säljande har rätt till avdrag för den momskostnad – ingående moms - denne själv drabbats av vid framställningen. Den som slutligen ska få bära momsen på alla leds skapade mervärde är den slutlige konsumenten, d v s oftast vi privatpersoner vid inköp för vår livskonsumtion etc. Vi drabbas fullt ut, men alla övriga i ledet kan sägas vara okänsliga för momsen.

Specialregeln för idrottens organisationer på momsens område innebär dock att även idrottens organisationer behandlas som ”den slutlige konsumenten”, även om dessa skulle befinna sig mitt i ett led, så att säga. D v s får slutligen bära den moms som föreningen debiteras av säljare av varor och tjänster som föreningen köper in till såväl sina idrottsliga som finansierande verksamheter. Det innebär att momsen alltid blir en kostnad som idrottsföreningen i sin tur inte kan övervältra på sina kunder på annat sätt än att ta ut högre priser på sina varor och tjänster motsvarande den icke avdragsgilla ingående momsen.

Specialregeln är väldigt enkel att förstå. De finansieringsverksamheter som föreningen är inkomstskattebefriad för är aldrig momspliktiga. Oavsett om verksamheten är skattebefriad som idrottsnaturliga, är av servicekaraktär eller hävdvunna/traditionella. Och det gäller givetvis även de finansieringsintäkter som undantas från inkomstbeskattning med huvudsaklighetsbedömningen.

Har föreningen inga inkomstskattepliktiga intäkter ska således ingen momsredovisning ske, vilket ju ger administrativa förenklingar, men samtidigt de nämnda ökade kostnaderna som följer härmed.

Vad ni måste känna till är att er förening aldrig får utfärda t ex en faktura där moms specificeras, eller ens antyds vara debiterad genom någon skrivning motsvarande ”priset inkluderar moms” eller liknande. En sådan faktura torde regelmässigt innebära en risk för att ”köparen” förleds tro att denne kan dra av en momskostnad ingående i priset. Så är ju inte fallet, varför detta är förbjudet.
 
I övrigt hänvisas till lite fördjupningsmaterialet.

 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss