Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Moms på hyra av anläggningar

  • Uppdaterad: 26 NOV 2018 12:01

Sedan ingången av 2016 har Skatteverket en ny syn på definitionen av korttidsupplåtelse av idrottslokal. Förenklat kan man säga att det som tidigare klassades som momspliktig idrottstjänst (korttidsupplåtelse av idrottslokal) numera i vissa fall ses som momsfri fastighetsupplåtelse. Detta innebär att många föreningar gör fel idag och riskerar att omläggningen av deras redovisning kan bli väldigt kostsam.

Problemet kring moms och hyra av idrottsanläggningar är kopplat till att ideell sektor inte bedriver momspliktig verksamhet och är därför begränsas i sina möjligheter att kunna hyra lokaler på den öppna marknaden.

Problemet

För att fastighetsägare ska kunna göra avdrag för ingående moms på fastigehten kan de inte hyra ut lokalerna till idrottsföreningar, eftersom idrottsföreningar inte bedriver momspliktig verksamhet.

Om en fastighetsägare likväl hyr ut en lokal till en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet, till exempel en idrottsförening, kan lokalen anses ha fått en förändrad användning. Hyresvärden riskerar att få betala tillbaka den investeringsmoms som har dragits av de senaste tio åren. Det är dessutom som regel avtalat vid ingångna hyresavtal att eventuella ökade skatter ska betalas av hyresgästen, det vill säga föreningen.

En del föreningar har vid dessa problem valt att bilda ett bolag som då bedriver momspliktig verksamhet genom att hyra ut lokalen till föreningen. Dett kallas korttidsupplåtelse av idrottslokal. Tidigare var detta lättare att uppnå medan Skatteverket numera ställer högre krav på vad som är korttidsupplåtelse. Detta kan resultera i att föreningens bolag inte längre bedöms ha någon momspliktig omsättning. Om bolaget hyr ut lokaler till idrottsföreningen som inte stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet är denna uthyrning momsfri. Det innebär att föreningens bolag saknar avdragsrätt och fastighetsägaren får då inte lägga på moms på hyran till bolaget och har då inte heller rätt att dra av ingående moms avseende fastigheten. 

Det finns tre sannolika konsekvenser för idrottsrörelsen som följd av Skatteverkets nya förhållningssätt:

Rekommendation

Riksidrottsförbundet (RF) anser att idrottsföreningar anslutna till specialidrottsförbund som är medlemmar i RF inte bör bolagisera sin kärnverksamhet i syfte att kunna hyra lokaler för idrottsutövning.

En idrottsförening som ändå väljer att flytta sin verksamhet till ett bolag kan generellt inte ta del av de bidrag och stöd som RF fördelar. Detta kan bl.a. handla om LOK-stöd, annläggningsstöd eller andra stöd.  

Om idrottsverksamheten flyttas ut ur föreningen kan föreningen riskera att uteslutas enligt RF:s stadgar 8 kap 1 § då föreningarna i så fall inte längre skulle ha någon verksamhet. 

Lösning

RF arbetar för att riksdagen ska ändra mervärdesskattelagen så att kravet att hyresgästen stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i lokalen tas bort.

Om kravet att hyresgästen måste bedriva momspliktig verksamhet i lokalen tas bort så kan föreningar, och andra aktörer inom icke momspliktig verksamhet (t.ex. skola, vård- och omsorgsbolag), få större möjlighet att nyttja lokaler i samma utsträckning som andra associationsformer.

Kort om regelverket kring skattepliktig korttidsupplåtelse eller skattefri fastighetsupplåtelse

Uthyrning av lokal är enligt huvudregeln undantagen moms. En möjlighet för fastighetsägare finns att frivilligt registrera sin fastighet för moms för respektive lokal, s.k. frivilligt skattskyldig för moms. Fördelen att momsregistrera sig för fastighetsägaren innebär att kostnader, så som byggnation och renovering reduceras med 25 % eftersom fastighetsägaren då kan dra av momsen på kostnaderna. Detta har fått till följd att många fastighetsägare väljer att frivilligt registrera sina lokaler.

Om en fastighetsägare, som är frivilligt skattskyldig för moms, hyr ut samma lokal till en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet i lokalen så anses lokalen ha fått en förändrad användning. Detta innebär att hyresvärden riskerar att få betala tillbaka den investeringsmoms som har dragits av de senaste tio åren. Detta kallas för jämkning. Investeringar så som renoveringar och byggnation tio år bakåt i tiden kan få väldigt stora konsekvenser.

Kammarrätten i Göteborg 2015-08-31 mål nr 2601-14 (Friskis & Svettisdomen) i kombination med EU-domstolens C-55/14 Regie samt C-284/03 Temco Europé, är de domar som Skatteverket hänvisar till i samband med att rättsläget förändrats och det nya ställningstagandet kom 2016-02-01, dnr 131 11634-16/111.

Grovt förenklat kan man säga att många hyresavtal som tidigare ansågs som skattepliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal numera riskerar att ses som skattefri fastighetsupplåtelse i stället.

Läs mer om Skatteverkets ställningstagande i frågan 

 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss