Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Spel och lotterier

 • Uppdaterad: 03 MAJ 2016 14:28

Historiskt har den svenska spellagstiftningen bidragit till det starka och självständiga föreningsliv som är unikt i ett internationellt perspektiv. Långsiktiga finansieringsmöjligheter och egna pengar, exempelvis genom egna spel och lotterier är en viktig faktor för ett levande föreningsliv där idrotten är en av de största folkrörelserna.

Spelmarknaden och dess villkor har förändrats kraftigt de senaste två decennierna, inte minst på grund av globalisering och teknisk utveckling. Omregleringen av spelmarknaden som gjort det möjligt för privata spelbolag att erhålla licens och rikta sig mot svenska konsumenter har förändrat förutsättningarna radikalt, då den tidigare regleringen inte tillät privata vinstdrivande aktörer.

Idrott har i alla tider varit föremål för vadhållning. Det är för många ett nöjesinslag i vardagen och ger för vissa en extra dimension som åskådare på läktaren eller framför skärmen. Vi är positiva till att vadhållning på idrott erbjuds. Men RF tycker att de bolag som använder vår produkt för att tjäna pengar också ska betala tillbaka en del av den vinsten de gör, så att vi kan fortsätta att utveckla svensk idrott.

Där det finns tillräckligt mycket pengar att tjäna finns det också brottlighet. I takt med att spelmarknaden har ändrats har dessvärre manipulerade matcher och idrottstävlingar, så kallad matchfixing, ökat och kommit att bli ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Flera fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, har upptäckts i Sverige de senaste åren. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot den som är aktiv inom idrotten.

Folkrörelsernas möjligheter till egna spel och lotterier

Även om andelen av idrottsföreningarnas intäkter som kommer från spel och lotterier har minskat är det fortfarande en viktig intäktskälla. Att tillsammans samla in pengar för den gemensamma verksamheten gör det möjligt att hålla nere kostnader för hushållen vilket ökar förutsättningarna för att barn och ungdomar kan idrotta i en förening.

Därför tycker RF att:

 • I lokala och regionala lotterier ska den högsta tillåtna insatsen höjas från 1/4000 basbelopp till 1/1000 basbelopp och högsta vinsten ska höjas från maximalt 1/6 basbelopp till 1/4 basbelopp, för lotterier drivna av ideella allmännyttiga föreningar som inte behöver tillstånd eller registrering.
 • Regeringen ska göra en konsekvensanalys av folkrörelsernas långsiktiga finansiering och självständighet efter omregleringen.
 • Regering, riksdag och berörda myndigheter bör tillse att folkrörelserna får långsiktigt goda möjligheter att utvecklas inom den digitala spelmarknaden.

Idrott som spelobjekt

Fram till 2009 fanns en klar koppling mellan Tipstjänsts och därefter Svenska Spels stöd till idrottsrörelsen via sitt överskott. Det sågs som en ersättning för idrottens immateriella rättighet på idrott som spelobjekt.

Idag utnyttjar de utländska spelbolagen idrottsrörelsens matcher och tävlingar som spelobjekt utan att arrangören, det vill säga idrottsrörelsen, varken tillfrågas eller får någon ersättning för det.

Det finns ett liknande resonemang kring trav- och galoppsporten där Svensk Travsport och Svensk Galopp argumenterar för att spelbolag som erbjuder spel på hästar ska betala en avgift till trav- och galoppsporten motsvarande 5,6 procent av bolagets bruttoomsättning på spel på hästar.

Därför tycker RF att:

 • Spelbolag som erbjuder spel på idrott som tillhör till den nationella eller internationella idrottsfamiljen ska betala en avgift för spel på idrott till idrottsrörelsen.

Genom att utnyttja matcher och tävlingar som objekt för vadhållning ökar spelbolagen risken för idrotten att drabbas av matchfixning. Matchfixning är förödande för idrottens trovärdighet. Om idrottarna och åskådarna tror att matcherna och tävlingarna är uppgjorda försvinner meningen med att idrotta och titta på idrotten.

Därför tycker RF att:

 • Idrottsrörelsen ska ges en betydande roll i utformningen av det framtida spelutbudet på sportspel.
 • Spelmyndighetens föreskrifter ska begränsa spelutbudet i enlighet med idrottsrörelsens synpunkter för att motverka matchfixning och främja idrottsrörelsens integritet.
 • Spelbolagen ska vara skyldiga att omgående rapportera avvikande spelmönster och misstankar om matchfixning till Polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och berört specialidrottsförbund.
 • Spelbolagen ska medverka i utredningar om misstänkt matchfixning oavsett om det är straffrättsliga eller idrottsrättliga misstankar.
 • Spelbolagen ska i sina kundavtal inkludera rätten att på individnivå följa och registrera misstänkt matchfixning, samt att denna information får lämnas till Polisen, tillsynsmyndigheten, berörda nationella och internationella idrottsförbund samt andra spelbolag.
 • För att minska möjligheterna att tjäna och tvätta pengar genom matchfixning ska ett maxbelopp på de insatser varje person kan göra per spelobjekt på idrott införas.

 

Spelansvar

För att kunna upprätthålla en fungerande reglering av spelmarknaden och minska riskerna för otillåtet spel och otillåten lotteriverksamhet är tillsyn och verktyg för tillsyn samt sanktioner avgörande. I synnerhet med den tekniska utveckling som fortgår på den globaliserade spelmarknaden.

Två kända faktorer kopplade till ett ökat problemspelande är hög omsättning och snabba spelomgångar. En viktig fråga för ideella organisationer är också att det går att särskilja spelprodukter som utformas med högre omsättning och snabbare spelomgångar och att dessa omfattas av ett tuffare regelverk. Detta för att skydda konsumenten och ta spelansvar.

RF menar att det inte är rimligt att en prenumerationslott med dragning en gång per månad och ett onlinecasionspel med en omsättningshastighet på några sekunder har samma regelverk för att minska risken för spelberoende.

Därför tycker RF att:

 • Regeringen fram till 2021 tar fram ett förslag till klassificeringssystem och differentierade regler som bygger på forskning och beprövad verksamhet.
 • Tydliga och strikta regler mot aggressiv marknadsföring ska införas.
 • Minska risken för spelberoende genom att förbjuda incitament som lockar till överdrivet spelande.

 

 

Skribent: Mattias Hjelmberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss