Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Spel och lotterier

 • Uppdaterad: 2016-05-03 14:28

Historiskt har den svenska spellagstiftningen bidragit till det starka och självständiga föreningsliv som är unikt i ett internationellt perspektiv.  Långsiktiga finansieringsmöjligheter och egna pengar, exempelvis genom egna spel och lotterier är en viktig faktor för ett levande föreningsliv där idrotten en av de största folkrörelserna.

Spelmarknaden och dess villkor har förändrats kraftigt de senaste två decennierna, inte minst på grund av globalisering och teknisk utveckling. Idag erbjuder ett stort antal aktörer spel via digitala plattformar i Sverige. Det handlar om aktörer som innehar licens i något EU-land eller i ett land utanför Europa, men också helt oreglerade spelbolag.

Idrott har i alla tider varit föremål för vadhållning. Det är för många ett nöjesinslag i vardagen och ger för vissa en extra dimension som åskådare på läktaren eller i tv-soffan. Vi är positiva till att vadhållning på idrott erbjuds. Men vi tycker att de bolag som använder vår produkt för att tjäna pengar också ska betala tillbaka en del av den vinsten de gör, så att vi kan fortsätta utveckla svensk idrott.

Där det finns tillräckligt mycket pengar att tjäna finns det också brottlighet. I takt med att spelmarkanden har ändrats har dessvärre manipulerade matcher och idrottstävlingar, så kallad matchfixing, ökat och kommit att bli ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Flera fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, har upptäckts i Sverige de senaste åren. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot den som är aktiv inom idrotten.

Nuvarande spelreglering är förlegad och fungerar inte med de tekniska möjligheter som finns idag.

 • Därför tycker RF att det behövs en omreglering av spelmarknaden.

Folkrörelsernas möjligheter till egna spel och lotterier
Även om andelen av idrottsföreningarnas intäkter som kommer från spel och lotterier har minskat är det fortfarande en viktig intäktskälla. Att tillsammans samla in pengar för den gemensamma verksamheten gör det möjligt att hålla nere kostnader för hushållen vilket ökar förutsättningarna för att barn och ungdomar ska kunna idrotta i en förening.

Därför tycker RF att:

 • Tillstånd att driva traditionella lotterier och turspel såsom lotter och bingo inte ska ingå i den del av den nya spelregleringen som kommer att kräva en spellicens som ska vara öppen för privata bolag.
 • Distributionssättet ska vara egal. Fysiska och digitala produkter ska behandlas lika gällande traditionella lotterier och turspel.
 • Den skattebefrielse som den ideella sektorns lotteriverksamhet har enligt dagens lagstiftning ska bevaras.
 • Nuvarande lagstiftning gällande lokala och regionala lotterier ska bevaras med ändringen att högsta tillåtna insatsen ska höjas från 1/6000 basbelopp till 1/1000 basbelopp och högsta vinsten höjs från maximalt 1/6 basbelopp till 1/4 basbelopp, för lotterier drivna av ideella allmännyttiga föreningar som enligt lag (lotterilagen 1994:1000 §19) inte behöver tillstånd eller registrering.
 • Utredningen måste göra en konsekvensanalys av folkrörelsernas långsiktiga finansiering och självständighet.

Idrott som spelobjekt

Fram till 2009 fanns en klar koppling mellan Tipstjänsts och därefter Svenska Spels stöd till idrottsrörelsen via sitt överskott. Det sågs som en ersättning för idrottens immateriella rättighet på idrott som spelobjekt.

Idag utnyttjar de utländska spelbolagen idrottsrörelsens matcher och tävlingar som spelobjekt utan att arrangören, det vill säga idrottsrörelsen, varken tillfrågas eller får någon ersättning för det.

Det finns ett liknande resonemang kring trav- och galoppsporten där Svensk Travsport och Svensk Galopp argumenterar för att spelbolag som erbjuder spel på hästar ska betala en avgift till trav- och galoppsporten motsvarande 5,6 procent av bolagets bruttoomsättning på spel på hästar.

Därför tycker RF att:

 • Spelbolag som erbjuder spel på idrott som tillhör till den nationella eller internationella idrottsfamiljen ska betala en avgift på för spel på idrott till idrottsrörelsen.

Genom att utnyttja matcher och tävlingar som objekt för vadhållning ökar spelbolagen risken för idrotten att drabbas av matchfixing. Matchfixing påverkar idrottens trovärdighet. Om idrottarna och åskådarna tror att matcherna och tävlingarna är uppgjorda försvinner meningen med att idrotta och titta på idrotten.

Därför tycker RF att: 

 • För att minska riskerna för matchfixing ska det spelbolag som vill erbjuda spel på idrott ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndigheten för de idrotter, nivåer/åldersgrupper och spelformer som de önskar erbjuda. 
 • En ”sportspeldelegation” ska inrättas och kopplas till tillsynsmyndigheten.
 • Tillsynsmyndigheten åläggs att inhämta synpunkter från ”sportspelsdelegationen”, gällande ansökningar från spelbolag som vill erbjuda sportspel enligt punkten ovan. ”Sportspeldelegationen” utses av tillsynsmyndigheten, men ska åtminstone bestå av representanter från tillsynsmyndigheten, Riksidrottsförbundet, Folkhälsomyndigheten samt SPER (eller motsvarande funktion). 
 • Spelbolagen ska vara skyldiga att omgående rapportera avvikande spelmönster och misstankar om matchfixing till Polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och berört specialidrottsförbund.
 • Spelbolagen ska medverka i utredningar om misstänkt matchfixing oavsett om det är straffrättsliga eller idrottsrättliga misstankar. 
 • Spelbolagen ska i sina kundavtal inkludera rätten att på individnivå följa och registrera misstänkt matchfixing, samt att denna information får lämnas till Polisen, tillsynsmyndigheten, berörda nationella och internationella idrottsförbund samt andra spelbolag.
 • För att minska möjligheterna att tjäna och tvätta pengar genom matchfixing ska ett maxbelopp de insatser varje person kan göra per spelobjekt på idrott införas.

Spelansvar

För att kunna upprätthålla en fungerande reglering av spelmarknaden och minska riskerna för otillåtet spel och otillåten lotteriverksamhet är tillsyn och verktyg för tillsyn samt sanktioner avgörande. I synnerhet med den tekniska utveckling som fortgår på den globaliserade spelamarknaden.

Därför tycker RF att:

 • Tillsynen, verktygen för att utföra tillsyn samt sanktioner behöver stärkas avsevärt.
 • Rätt för tillsynsmyndigheten att införa förbud mot överföringar från svenska bankkonton till spelbolag inte har tillstånd att verka på den svenska marknaden.
 • Tydliga och strikta regler mot aggressiv marknadsföring.
 • Minska risken för spelberoende genom att förbjuda incitament som lockar till överdrivet spelande.
 • Enkla och marknadsövergripande system för egen avstängning och införande av maximalt spelbart belopp per vecka.
Skribent: Mattias Hjelmberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss