Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Utländska spelbolag

  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:49

Den nu gällande lagstiftningen innebär att det är olagligt att göra reklam för utländska spelbolag på matchdräkter, nummerlappar eller reklamskyltar i samband med idrottsevenemang. Detsamma gäller reklam på föreningars eller förbunds hemsidor.

Frågan om förbudet är förenligt med EU-rätten har prövats av EU-domstolen, som i ett domslut 2010 godkände regeln.

Den svenska spelmarknaden är reglerad, vilket innebär att det krävs tillstånd för att bedriva spel och lotterier. Nu gällande lagstiftning slår fast att marknaden är förbehållen staten, hästsporten och allmännyttiga ideella föreningar, bland annat inom idrottsrörelsen.

Förutom de intäkter föreningar och förbund kan få från spel och lotterier, exempelvis via Folkspel, har idrottsrörelsen, som en del av sitt samhällsansvar, också ett intresse av att spelandet hålls på en rimlig nivå och att spelberoende motverkas.

Det huvudsakliga sättet att åstadkomma detta är en politiskt reglerad spelmarknad där renodlat kommersiella intressen inte får ett alltför stort utrymme.

Den svenska idrottsrörelsen, precis som idrottsrörelsen i nästan alla andra europeiska länder, är därför för en reglerad spelmarknad. Det slogs senast våren 2009 fast i Riksidrottsförbundets remissvar på utredningen ”En framtida spelreglering”, där RF förordade att den nuvarande spelregleringen bevaras.

De spelbolag som saknar ett nödvändigt tillstånd för Sverige är naturligtvis intresserade av att framstå som en naturlig del av den svenska spelmarknaden.

Trots att den svenska spelmarknaden är reglerad, och spelbolag som saknar tillstånd i Sverige är förbjudna att bedriva verksamhet i landet, ser vi dagligen, bland annat på TV och i tidningar, reklam för dessa bolag.

Många föreningar och idrottsevenemang har fått frågor om ett samarbete med dessa bolag, och har också i vissa fall slutit sponsoravtal med bolagen.

Enligt lotterilagen, som reglerar spel och lotterier i Sverige, är det inte tillåtet att främja lotterier eller spel som inte har tillstånd, vare sig det är svenskt eller utländskt (inga utländska lotterier har tillstånd).

Den som bidrar till detta, och på något sätt främjar spel på utländska spel och lotterier, gör sig skyldig till lagbrott.

Det har förts en intensiv diskussion om huruvida den svenska lotterilagstiftningen är förenlig med EG-rätten, speciellt beträffande den fria marknaden.

I ett domslut i juli 2010 konstaterade EU-domstolen att det är tillåtet för en medlemsstat att begränsa anordnandet av hasardspel och att förbehålla offentliga organ eller allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel.

Under slutet av 2012 fann Högsta domstolen att vissa former av främjande av utländska spelbolag inte utgör en straffbar handling mot bakgrund av EU-rättens diskrimineringsförbud. Högsta domstolen har dock inte upphävt främjandeförbudet och avgörandet innebär alltså inte att främjandeförbudet upphört.

Vi kan därför konstatera att det är olagligt att göra reklam för spelbolag som inte har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige.

Läs Lotteriinspektionens uttalande.

För mer information kontakta Christer Pallin.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss