Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Stadgar och regler

Ett krav för att en sammanslutning som gör något med gemensamt syfte ska kunna anses vara en ideell förening är att de fyra villkoren – stadgar, medlemmar, styrelse och hierarkisk uppbyggnad – är uppfyllda. Stadgar är en skriftlig överenskommelse om de grundläggande spelreglerna i föreningen.
  • Uppdaterad: 09 AUG 2016 11:49

Alla ideella föreningars stadgar ska innehålla regler om föreningens namn och säte, föreningens ändamål och bestämmelser om hur beslut fattas. En idrottsförening som vill blir medlem i ett SF måste ha stadgar som dessutom innehåller bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SF:s och RF:s stadgar, bestämmelser och regler, regler för hur stadgarna ändras, regler om hur föreningen upplöses, bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar, bestämmelser om hur en person vinner medlemskap och hur medlemskapet upphör, regler om årsmötet och dess genomförande, bestämmelser om styrelsen och revisorerna samt regler om hur tvister ska lösas.

Stadgar kan vara enkla eller väldigt omfattande, beroende på föreningens verksamhet och uppbyggnad. RF har låtit ta fram en stadgemall för idrottsföreningar som kan användas som en grund för en förenings stadgar eller för en översyn. Det är dock viktigt att komma ihåg att de bästa stadgarna är de som är anpassade till just den egna föreningen och som anpassas och justeras i takt med föreningen. Gamla stadgar som inte någon i föreningen följer är dåliga stadgar som behöver ses över.
 
Idrottens antidopingreglemente är fastställt av riksidrottsstyrelsen. World Anti-Doping Code (WADC) är styrande för alla internationella och nationella organisationer som har antagit koden.

Antidopingreglementet hittar du här

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss