Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Årsmöte - föreningsdemokrati

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det yttersta tillfället för medlemmarna att påverka föreningens framtid. Årsmötet ska genomföras på en tid och plats där så många som möjligt av föreningens medlemmar har möjlighet att närvara och delta. Kallelsen till årsmötet ska meddelas föreningens medlemmar i god tid innan mötet, exakt tid anges i föreningens stadgar. Möteshandlingarna ska dessutom finnas tillgängliga för medlemmarna en viss tid innan mötet för att medlemmarna ska kunna förbereda sig på ett så bra sätt som möjligt inför årsmötet.
  • Uppdaterad: 01 JUL 2016 11:48

Enkelt uttryckt kan sägas att ett årsmöte består av tre delar. Den första delen är en formaliadel där det avgörs vilka närvarande som är medlemmar och har rösträtt, om det är kallat till årsmötet på rätt sätt, dagordning för mötet och val av mötesfunktionärer.

Den andra delen av årsmötet är en tillbakablickande del. I denna del av årsmötet redovisar föreningens styrelse hur de förvaltat föreningen under föregående år. Redovisningen består av både en verksamheberättelse och en ekonomisk redovisning. Det är under denna del av årsmötet som medlemmar har möjlighet att ställa förtydligande och kompletterande frågor till styrelsen. Medlemmarna ska här också få ta del av revisorernas berättelse som revisorerna upprättat med anledning av den granskning av styrelsens förvaltning som revisorerna gjort. Delen avslutas med frågan om årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning. Beviljad ansvarsfrihet innebär att medlemmarna godkänner styrelsens förvaltning av föreningen och inte kommer att ställa styrelsen till ansvar för förvaltningen. Undantag gäller för sådana omständigheter som inte varit kända vid årsmötet eller omständigheter som är brottsliga. Ansvarsfrihetsbeslutet binder inte några andra än föreningens medlemmar.

Den tredje delen av årsmötet är den framåtblickande delen. Under denna del av årsmötet fastställer medlemmarna föreningens verksamhetsplan och eventuell ekonomisk plan för kommande år. Medlemmarna har också att fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Årsmötet kan också behandla förslag från styrelsen, så kallad proposition, och förslag från medlem, så kallad motion. Slutligen väljer medlemmarna ledamöter till att utgöra föreningens styrelse, revisorer, valberedning och eventuella andra organ som väljs av årsmötet enligt föreningens stadgar. Föreningens valberedning ska i god tid innan årsmötet presentera de personer som valberedningen förslår ska bemanna de olika förtroendeposterna. Valberedningens förslag är just förslag och medlemmarna är fria att nominera andra kandidater.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss