Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Föreningar inom föreningen

En utveckling av den beskrivna modellen ”allians med specialidrottsföreningar” kan kallas för att bilda ”föreningar inom föreningen".
  • Skapad: 16 SEP 2013 16:15

Denna modell bygger på alliansmodellen, men med den skillnaden att en "hårdare" reglering finns inom alliansen för de tillhöriga medlemsföreningarna Inte minst avser det villkoren/kraven för bland annat föreningsnamn, klubbfärger etc, av vilka det klart framgår att en fortsatt gemenskap finns trots att en uppdelning i formell juridisk mening är gjord.

Fleridrottsföreningen har således upphört som en juridisk person för samtliga idrotter, och istället har specialidrottsföreningar (nya juridiska personer) bildats till det antal som motsvarades av det antal idrotter som den ursprungliga föreningen hade. De nybildade föreningar kommer fortsättningsvis att vara medlemmar i en allians (en egen juridisk person). Antigen läggs den gamla fleridrottsföreningen ned, och en helt ny alliansförening bildas, eller så beslutar den gamla flerdrottsföreningen att genom stadgeändring ombildas till en alliansförening (se ”ombildning av fleridrottsförening till alliansförening”.

Genom medlemskapet i alliansen kan föreningarna sägas ha ingått ett "avtal" som de är bundna av så länge medlemskapet varar. Hur detaljerat detta "avtal" ska vara bestämmer specialidrottsföreningarna gemensamt på alliansens årsmöte genom beslut om antagande av stadgar för alliansen.

Normalt blir medlemskapet i alliansen begränsat till de specialidrottsföreningar vars verksamhet motsvarade de tidigare idrotternas, men inget hindrar att en ny idrott kommer till och att en ny förening söker medlemskap i alliansen. I sådant fall får den nya specialidrottsföreningen underkasta sig de villkor som redan finns för medlemskap inom alliansen.

Den "hårdare" regleringen mellan allians och specialidrottsföreningarna kan utformas dels i alliansens stadgar, men även i av alliansen utfärdade normalstadgar för föreningarna. Det är då viktigt att dessa normalstadgar ej i principiellt hänseende strider mot RF:s normalstadgar för idrottsförening (se 8 kap 1 § RF:s stadgar). Det är också viktigt att än en gång betona att specialidrottsföreningarna är självständiga i förhållande till alliansen (på samma sätt som i relation till SF), och att varje föreningen själv kan välja om den vill vara medlem i alliansen eller inte. Kravet på att följa de av alliansen föreskrivna normalstadgarna ska därför ses i ljuset av att detta är ett villkor för medlemskapet.

I alliansens stadgar måste ändamålet preciseras på sådant sätt att det framgår att alliansen bedriver allmännyttig verksamhet. Vidare ska alliansens stadgar regleras vilka villkor som gäller för medlemskap i alliansen. Härutöver bör stadgarna - utöver de "vanliga paragraferna" - innehålla regler för förhållandet mellan allians och förening. Således kan alliansens stadgar föreskriva att medlemsförening har rätt att använda ett gemensamt namn (som anknyter till alliansen), klubbmärke, klubbfärg etc. Om förening önskar utträde ur alliansen, eller om den av någon anledning utesluts ur alliansen, ska föreningen också därmed vara förpliktad att inte längre använda de kännetecken som man haft rätt till inom ramen för medlemskapet i alliansen.

Lämnar en förening alliansen kan den därmed sägas ha gått med på att ändra sitt namn, byta klubbfärger och klubbdräkt samt i övrigt avstå från det som varit gemensamt för de i alliansen ingående klubbarna. Att säga upp sitt medlemskap kan här liknas med att säga upp det avtal som binder alliansföreningarna samman. En uteslutning kan ses som ett allvarligt avtalsbrott som har lett till uppsägning av avtalet.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss