Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Namnregler

Inte sällan har frågan om föreningars namn kommit att bli en stora fråga vid uppdelning av en fleridrottsförening. En förenings namn är viktigt och inte sällan önskar en ombildad eller uppdelad förening behålla den tidigare föreningens namn, eventuellt med något tillägg.
  • Uppdaterad: 01 JUL 2016 12:39

I 8 kap. 1 § RF:s stadgar föreskrivs att förenings namn inte får vara olämpligt eller förväxlingsbart med till RF redan ansluten förenings namn. Nästan identiska namn kan därför komma att strida mot 8 kap. 1 § enligt ovan, och vid ansökan om godkännande föreligger uppenbar risk för avslag på namnet, och därmed också på specialidrottsföreningens ansökan om medlemskap.

Eftersom namnet - som kan sägas utgöra ett av kriterierna för juridisk person - är avsett att identifiera en förening bland många andra, krävs att ny förenings namn inte är förväxlingsbart med redan ansluten förenings namn. Anledningen till att en fleridrottsförening uppdelas till flera nya specialidrottsföreningar är ju att dessa skall bli självständiga juridiska personer. Följaktligen ligger det i sakens natur att de nya föreningarna på något sätt måste kunna skiljas åt i benämningen. 

Ett gott råd är att i god tid under planeringsarbetet av omorganisationen kontakta RF:s föreningsregister och de SF som är berörda, för att få förhandsbesked om de namnförslag som uppkommer under arbetet.

Exempel på icke acceptabla namnkonstruktioner, som uppkommer vid omorganisation av den uppdiktade föreningen "IF Vinden", är IF Vinden-fotboll, IF-Vinden-skidor etc. IF Vinden-fotboll är exempel på namnkonstruktion som idag används för att beteckna fotbollsverksamheten inom IF Vinden. Antar en ny självständig förening namnet IF Vinden fotboll, IF Vinden skidor etc kan omgivningen lätt förledas tro att dessa idrotter är en del av IF Vinden, och att IF Vinden fortsatt är en (1) juridisk person för sina olika idrotter. 

Däremot har vid uppdelning av förening namnkonstruktioner av typen Vindens Fotbollklubb, Vindens Skidklubb eller alternativt Fotbollklubben Vinden, Skidklubben Vinden etc ansetts kunna godkännas. I dessa fall framgår av namnet att det är fråga om från varandra fristående föreningar.

I de fall där specialidrottsföreningar bildats och en sammanhallande alliansförening finns, har även namn såsom t ex IF Vindens Fotbollklubb, IF Vindens Skidklubb ansetts vara acceptabla. I sådana fall har alliansföreningen ofta fått namnet IF Vindens Idrottsallians. Härigenom har namnet kommit att symbolisera att här är fråga om föreningar som organisatoriskt står varandra mycket nära. Det skulle kunna sägas att det har bildats föreningar inom föreningen.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss