Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Uppdelning – föreningen väljer att lägga ned en idrott till förmån för bildandet av specialidrottsförening

I det fall att en förening väljer att lägga ned en idrottslig verksamhet, men i övrigt önskar ha kvar resterande idrotter, kan beslutsgången något förenklas. I normala fall kan det räcka med att frågan avgörs på ett extra eller ett ordinarie årsmöte. Eftersom föreningen kommer att finnas kvar, om än med färre idrotter, uppkommer inte heller samtliga de frågor som är förenade med att hela föreningen läggs ned - likvideras.
  • Uppdaterad: 25 SEP 2013 14:09

Det bör dock särskilt uppmärksammas att det inte räcker med att ett möte inom sektionen/idrottskommittén och att medlemmarna då beslutar om att bryta sig ur. Nedläggning av en idrottslig verksamhet inom en förening är hela föreningens angelägenhet, i vilken föreningens samtliga medlemmar ska ges möjlighet att delta i. Föreningens årsmöte gör det möjligt för röstberättigade medlemmar från alla olika idrotter att delta i beslutsfattandet.

Men även i dessa fall är det viktigt att förvissa sig om vilka förutsättningar som ska gälla för uppdelningen. Ska fotbollsverksamheten läggas ned till förmån för bildandet av en fristående ny fotbollsförening, bör man i stort följa samma mönster som beskrivits för total uppdelning av föreningen. Ett omfattande förberedelsearbete måste även här göras innan frågan slutligen avgörs genom årsmötesbeslutet.

Således bör medlemmarna fastställa vilka tillgångar som ska föras över till den nya klubben. Lämpligen specificeras dessa och mötet får besluta härom. Specifikationen kan lämpligen läggas som bilaga till årsmötesprotokollet för undvikande av framtida äganderättstvister. Beträffande de eventuella skulder föreningen har som härrör från fotbollssektionens/-kommitténs verksamhet, bör överenskommelse göras med aktuella borgenärer för att få skulderna överförda till fotbollsföreningen. I annat fall ligger de kvar i föreningen, och krav på betalning kan riktas mot denna, och inte mot den nybildade fotbollsföreningen.

Platsen i seriesystemet måste man förvissa sig om att få överförd, och likaså bör överenskommas med de aktiva och förbundet (SF:et) om att få ”flytta över licenser” för spelarna som önskar följa med till den nya klubben. Observera att här kan spelare/medlemmar som inte vill lämna den gamla föreningen härigenom bli ”avtalslösa”. Eventuella avtal som rör fotbollen bör således genomgås och omförhandlas så att den nya klubben blir ny avtalspart.

Vad avser namnfrågan gäller, att den gamla föreningen behåller sitt namn (vilket dock kan ändras på sedvanligt sätt). Den nya fotbollsklubben får anta ett nytt namn enligt de regler som finns (se namnreglerna).

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss