Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Allians med specialidrottsföreningar

Är situationen inom en förening sådan att medlemmarna anser att förening ska delas upp, inställer sig ofta en mängd frågor kring hur denna uppdelning ska ske.
  • Uppdaterad: 01 JUL 2016 12:33

Vid en tillbakablick kan erfarenhetsmässigt sägas att många fleridrottsföreningar har gjort en uppdelning i en eller flera specialföreningar utan närmare reglering av förhållandet de nya föreningarna emellan. I en hel del fall har funnits en önskan att behålla den ursprungliga föreningen såsom ett sammanhållande paraplyorgan. Den ursprungliga föreningen har därför i vissa fall ombildats till en s.k alliansförening. En allians är, inom idrotten, en förening som består av andra föreningar som medlemmar.

Formerna för specialidrottsföreningarnas samverkan inom alliansen har inte närmare reglerats i idrottens regelverk, utan alliansen kan i dessa fall ha tillkommit för att ta hand om eventuella gemensamma tillgångar, vilka inte har kunnat hänföras till respektive idrott. Exempel på sådana tillgångar kan vara gemensam klubbstuga, förening tillhöriga priser etc. I vissa allianser har ett gemensamt kansli med anställda inrättats för alliansföreningen och dess medlemsföreningar.

En alliansen kan delvis  formas till det föreningarna önskar att den ska vara. En alliansförening innehåller inte sällan en rad  för medlemsföreningarna gemensamma stödfunktioner. Det är emellertid nödvändigt att kontinuerligt värdera de verksamheter alliansen bedriver, för att alliansföreningen ska bibehålla karaktären av en allmännyttig ideell förening.

Det är även viktigt att här framhålla att det bara är respektive specialidrottsförening som kan anslutas som medlem till respektive SF. Alliansen kan enligt nuvarande RF-stadgar inte anslutas som medlem i SF och därmed RF. Att allianser efter ansökan hos RF kan få möjlighet att nyttja IdrottOnline är en annan sak,

Se även avsnittet Föreningar inom föreningen.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss