Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Frivillig vårdpersonal

  • Uppdaterad: 20 JUN 2016 11:32

Föreningslivet är en viktig del av Sverige. Det har det varit under lång tid. Nästan 50 procent av befolkningen gör frivilliga insatser och antalet ideella timmar har ökat. I snitt satsar varannan svensk fyra timmar i veckan på frivilligt arbete. Dessa siffror är exceptionella i ett internationellt perspektiv. Endast Norge, Holland och USA kan visa på liknande nivåer.

Dagligen genomförs arrangemang – idrottstävlingar, festivaler, konserter, scoutläger med mera – där det finns en risk att någon kan göra sig illa. För att möta den risken ställer personer som till vardags arbetar som till exempel läkare eller sjuksköterskor, ofta föräldrar och ledare, upp frivilligt för att ge behövande kompetent hjälp snabbare än vad som annars varit möjligt. Detta stöd har förekommit länge och har fungerat bra.
Många föreningar och förbund engagerar legitimerad vårdpersonal vid exempelvis tävlingar, turneringar eller läger. Men bland många föreningar och förbund finns en osäkerhet om vilka regler som gäller och hur de ska kunna leva upp till dem.

Oron som har funnits har bland annat gällt om föreningar och förbund som anlitar vårdpersonal då blir vårdgivare och att vårdpersonal, ofta föräldrar som är sjuksköterskor eller läkare till vardags, som ställer upp ideellt måste föra journal.

Socialstyrelsen (SoS) har på regeringens uppdrag utrett frågan och skriver i sin rapport Hälso- och sjukvård i ideella föreningar att vårdgivaransvar blir aktuellt endast ifall organisationen bedriver hälso- och sjukvård yrkesmässigt. SoS bedömer att stora delar av det ideella föreningslivet inte gör det. Det torde, enligt SoS, ”främst vara inom de mer professionella delarna av föreningslivet eller där det annars förekommer mer omfattande inslag av hälso- och sjukvård som detta är aktuellt”.

SoS bedömning innebär att en förening som exempelvis ber en sjuksköterska vara med på sitt barns tävling för att hjälpa till med stukningar, skrubbsår och andra mindre skador inte är att betrakta som vårdgivare. Bara om sjuksköterskan börjar agera i sin yrkesroll och insatserna övergår till vård av en patient har hen ett eget ansvar för att det dokumenteras.

När det gäller föreningar eller förbund som bedriver sjukvård yrkesmässigt, och därmed definieras som vårdgivare, anser SoS däremot att kraven i hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska gälla. Det kan till exempel handla om en förening som anställer en sjukgymnast för att löpande och regelbundet undersöker och följer upp samma idrottare över tid, men frågan när verksamheten övergår till att bli yrkesmässig måste avgöras från fall till fall.

Läs mer i SoS informationsmaterial Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar.

Vid frågor vänd dig till SoS eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss