Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Arbetstillstånd för utländska idrottare


Medborgare i länder utanför den Europeiska unionen (EU) eller som inte omfattas av avtalet om europeiskt ekonomiskt samarbete (EES) och som inte är medborgare i Schweiz måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige.

Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket och där sker även prövning av permanent uppehållstillstånd. RF är remissinstans för de fall som rör idrottsutövare/tränare.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas fordras att

  • ett av båda parter undertecknat kontrakt bifogas ansökan
  • det av kontraktet framgår att lönen är minst 14 300 kronor per månad
  • försäkringsskyddet, såvitt avser sjuk- och olycksfallsförsäkring, överensstämmer med vad som är brukligt inom respektive idrottsgren och nivå.

Migrationsverket och RF har i en överenskommelse fastställt riktlinjer vid bedömning av arbetstillstånd. Arbetstillstånd inom ramen för internationellt utbyte kan beviljas personer för specifika insatser inom bl a idrott. I de fall de får lön eller annan ersättning för sin verksamhet ska de ha arbetstillstånd. Annan ersättning kan t ex vara kost, logi samt resa till och från hemlandet.

Migrationsverket tar ut en avgift på ansökan om arbets- och uppehållstillstånd. Avgiften är för en vuxen person 1 000 kronor. Kostnaden för förlängning är densamma.

Medborgare i ett EU/EES-land och deras familjemedlemmar samt medborgare i Schweiz och Japan behöver inte betala någon avgift.

Migrationsverket kan bevilja permanent uppehållstillstånd efter fyra till fem års vistelse i landet.

Svenskt medborgarskap kan beviljas den som bott i Sverige minst fem år. Undantag från den regeln är mycket sällsynta.

För att få representera Sverige på landslagsnivå krävs svenskt medborgarskap. Här skiljer sig reglerna mellan olika idrotter. I vissa idrotter får man bara representera ett land under sin livstid, medan andra idrotter inte har några sådana begränsningar. Kontrollera med aktuellt SF om vilka regler som gäller.

Mer information på Migrationsverkets webbplats

Överenskommelsen i sin helhet (PDF)

Uppdaterad: 2016-06-07 16:04

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss