Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Hur ser idrottsledarna på framtidens förening?

2015-05-05 11:28

Samhället förändras och det gör även förväntningarna och kraven på svensk idrott. Fler tränar på egen hand och många föreningar upplever att deras ungdomar lämnar för tidigt. Svenskidrott.se frågade idrottsledarna hur de ser på framtiden.
  • Uppdaterad: 2016-06-07 15:28

I en enkät fick ledare från olika idrotter över hela landet svara på om de tror att idrotten måste förändras, och i så fall på vilket sätt, för att fortsätta vara attraktiv för barn, ungdomar och vuxna. Det fanns också möjlighet att dela med sig av egna lyckade lösningar.

En stor majoritet såg ett behov hos idrotten av att förändras, eller att fortsätta med det förändringsarbete som redan påbörjats. De flesta av ledarna ansåg att idrotten har en stark ställning i samhället.

Många föreningar svarade att de har svårt att hitta nya ledare, flera nämnde flexibel och individanpassad träning som en väg framåt och betonade hur viktigt det är att fokusera på glädje över resultat. Ta del av några av svaren från idrottsledarna här nedanför.

Behöver våra idrottsföreningar förändras? Om ja, hur då?


”Föreningarna behöver följa med mer i trenderna för hur vi människor rör på oss. Det är inte alltid rätt att titta i backspegeln för hur vi ska köra framåt”

”Betona lust mer än tävling! Det ska vara roligt att göra något tillsammans”

”Idrotten behöver fler betalda ledare och det allmänna behöver öppna plånboken.”

”Samarbete mellan olika idrotter för att främja mångsidig träning.”

”Även vi lagidrotter måste bli mer individanpassade och vi som leder föreningarna måste hitta forum för våra medlemmar att lättare komma till tals med hur de vill att det ska fungera. Engagera många föräldrar runt lagen och erbjud föräldraträning i samband med barnens träning, ex promenad/löpgrupp.”

”GLÄDJE, GLÄDJE, GLÄDJE och lite bus och utmaningar av olika slag. Ut i skogen med fotbollen, spela hockey på en sjö, ut i en myr och hoppa längd eller spela vollyboll, spela handboll med skidor på fötterna.”

”Låt alla få vara med. Finns lusten och är roligt att idrotta kan det bära långt. Ta Zlatan som exempel. Elittänkande kan föras in sent i åldrarna.”

”Det måste finnas en motionsnivå även för alla barn o ungdomar inom alla idrotter! Att slösa bort så många ungdomar genom att trötta ut dem tidigt är ju skämskudde på!”

”Ett växande problem är svårigheten att hitta personer som orkar vara så ideella som krävs. Jag tycker att samhället försöker att vara hjälpsamma men på något sätt räcker det inte till det är ständigt brist på folk”

”Alla organisationer och företag behöver förändra sig för att vara attraktiva, men det ska ske i små, små steg, inga stora omvandlingar där det som är bra och uppskattas idag försvinner.”

”Träna tillsammans små barn å deras föräldrar, träna för att bli bättre allmän atleter fram till 12, all lagidrott ska vid match fram till 13 slumpas ihop lag av båda lagen som möts, ingen könsuppdelning fram till 13, ta bort bidrag för klubbar med tidig elitverksamhet å stor utslagning”

”Föreningar ska inte kräva ALL tid från barnen: målet ska inte vara tävling, barn måste få mer tid till att ha många hobbies.”

"Bredda verksamheten, öka möjligheten till spontanidrott (men ändå i samarbete med lokala idrottsföreningar), samarbete mellan idrotter, utbilda ledare/instruktörer i "mångfald och kulturella skillnader", skapa ungdomsråd helst med en blandning av kulturell bakgrund”

”Vi måste öka öppenheten och skapa alternativ för de som vill idrotta för att det i huvudsak är kul att träffa och umgås med kompisar. Prestationskrav och resultatfokus blir allt för stort i för unga år. Alla vill inte bli proffs, alla vill inte sikta mot en elitkarriär.”

Har din förening något exempel på hur ni testat nya idéer och fått positiva effekter?


”Vi är tydliga med att föräldrarollens engagemang och positiva inställning är en förutsättning för att barn ska tycka det är roligt att idrotta. Vi kommer nu att bedriva en "föräldrautbildning" med inriktning på att informera om hur barn fungerar, tänker och utvecklas. Vi vill öka förståelsen i föräldragruppen för vad barnidrott är och förhoppningsvis kan det leda till att färre barn slås ut i alldeles för tidiga år.”

”Några lag har testat promenadgrupp för föräldrarna och det har funkat ganska bra. Det är något vi kommer att fortsätta med och försöka få alla lag att erbjuda detta.”

”I vår klubb ingår en vuxen med träningskläder på upp till 10-11 år. Sen är vuxna välkomna i de äldre grupperna med eller utan barn. Vi använder skogen. Har nybörjar träning för vuxna där barn/ungdomar har börjat vara med.! Vi springer efter fäbodleder tillsammans, barn/ungdomar och vuxna och anpassar oss efter varandra. Vi njuter av naturen och gamla lämningar från förr och vi läser av vad djuren haft för sig.”

”Vi satsar på att utbilda och uppskatta våra ledare och framför allt i de yngre ålderkullarna verkar det ge effekt med stora barnkullar som håller på längre. Vi har även beslutat oss för att starta igång 1 timmes öppen träning i veckan i anslutning till skolslut. Vi vill uppmuntra spontanidrotten!”

”Tyvärr inte. Men vi skulle vilja förändras. Följer all forskning noggrant.”

”Kommunen tar emot många invandrare och behöver verkligen jobba vidare för att hitta kloka integrationsinsatser. Att använda idrotten som integrationsmetod tror jag stenhårt på. Jag tränar med ett flertal unga kvinnor födda i andra delar av världen och som, flera av dem, aldrig idrottat i någon större utsträckning. Det finns så otroligt många vinster med att locka dem och få dem att vilja följa med på våra träningspass. Vi skapar gemenskap, vi bidrar till integration i det svenska samhället, till bättre fysisk och psykisk hälsa, till bättre skolresultat och ökad jämställdhet mellan könen.”

”Vår "knattefotboll" är väldigt populär. Där spelar tjejer och killar tillsammans, utan resultaträkning.”

”Vårt lag betonar att alla skall vara med. Toppningar förekommer inte och vi försöker hitta på saker utanför idrotten, som att gå på bio tillsammans m.m. vi upplever att vi inte tappar lika många utövare som andra lag, sen exakt vad det beror på vet jag inte men det jag nämnt har säkert någon betydelse.”

”Spontanidrott, flexibelt och gynnar de som inte kommit in i idrottens värld innan!”


Läs om det stora arbetet kring framtidens förening.

Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link

Den öppna och frivilliga enkät som artikeln hänvisar till skickades, via svensk idrotts nyhetsbrev, i första hand ut till idrottsledare med uppdrag i en förening.

Svaren i artikeln är endast ett urval och varje enskilt enkätsvar i artikeln ska läsas som sådant.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss