Verksamhetsidé och värdegrund - Svenskidrott
Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Verksamhetsidé och värdegrund

Svensk idrott har gemensamt beslutat om verksamhetsidé, vision och värdegrund.
  • Uppdaterad: 2017-10-18 13:05

Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

I strategitarbetet formulerades tre strategiska områden som är viktiga för idrottsrörelsen att prioritera fram till 2025. Ett fjärde område, Idrotten gör Sverige starkare, beskrevs som en effekt av ett framgångsrikt arbete med övriga tre.

- Livslångt idrottande
- Idrottens värdegrund är vår styrka
- Idrott i förening
- Idrotten gör Sverige starkare 

Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättrning och goda resultat vägledande.

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision är att bli bäst i världen för alla på alla nivåer
Svensk idrott - världens bästa. Det är vår vision.

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet

 

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, funktionär eller styrelseledamot har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa.
 

En textad version av filmen ovan finns på Youtube.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss