Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Mer tid för idrott

  • Uppdaterad: 08 AUG 2013 11:05

Inom idrottsrörelsen finns mer än fyra tusen anställda i idrottsföreningar och förbund. Alltför många har ett gemensamt problem, de arbetar ensamma.

Därmed saknar de den viktiga delen i arbetslivet som handlar om gemenskap, erfarenhetsutbyte och direkt stöd. Dessutom har de ofta otillräckliga hjälpmedel.

En stor del av idrottens föreningsanställda är personer med någon form av funktionsnedsättning, vilket ställer särskilda krav på arbetsledning.

Därför har Trygghetsrådet TRS, Riksidrottsförbundet, Arbetsgivaralliansen, Unionen, Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsförmedlingen tillsammans, i det så kallade ÅSA-projektet, utarbetat en rekommendation för föreningspooler.

Rekommendationen har tagits fram i ett projekt under 2009-2011, med erfarenheter från ett tiotal föreningspooler.

Föreningar delar på en arbetsstyrka

I föreningspooler är grundtanken att flera föreningar delar på en arbetsstyrka. De anställda arbetar inte för en enskild förening utan för alla som ingår i poolen. En arbetsledare fördelar, precis som på vilket jobb som helst, arbetsuppgifterna.

Förslaget är frukten av ett omfattande arbete i ÅSA-projektet, som har haft tre ledstjärnor:

• En föreningspool tar ett stort socialt ansvar genom att ge fler personer möjligheter till arbete.

• En föreningspool är en gemensam, effektiv och utvecklande arbetsplats som dessutom avlastar föreningens styrelse tid och kraft i rollen som arbetsgivare

• De anställda på arbetsplatsen rustas och utvecklas för att kunna möta nya utmaningar inom eller utanför organisationen.

Med föreningspooler skapas arbetsplatser, där den anställde får gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Det senare är något som annars alltför få föreningar idag mäktar med som arbetsgivare.

Som namnet anger vänder sig föreningspooler i första hand till idrottsföreningar men också –förbund. De erbjuder främst administrativ
service och/eller praktisk vaktmästarservice.

Föreningspooler kräver särskild associationsform

RF rekommenderar föreningarna i poolen att bilda en ekonomisk förening eller ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. En ideell förening är inte att rekommendera, eftersom den i dessa fall kan bedömas som en oregistrerad ekonomisk förening. En sådan betraktas inte som en juridisk person, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Många sätt att finansiera

De föreningspooler som finns idag har i startfasen finansierats bland
annat genom samarbete med kommunen, länsstyrelsen, Tillväxtverket och EU:s strukturfonder. Erfarenheterna visar att det krävs en starttid på två till tre för att etablera en föreningspool.

För att löpande finansiera en föreningspool finns följande alternativ:

• försäljning av administrativa och praktiska tjänster till poolens  medlemsföreningar

• bidrag för personer (olika former av arbetsmarknadsstöd)

• kommunalt driftbidrag för anläggningar eller andra praktiska tjänster

• verksamhetsbidrag från kommunen

• försäljning av praktiska tjänster till företag

• uthyrning av egna lokaler

• sportcaféer

• samarbete med näringslivet.

Kan en föreningspool avlasta din förenings styrelse tid och kraft som istället kan lyfta klubbens verksamhet? Läs mer om föreningspooler i ÅSA-projektets rekommendation ovan.

Fakta om ÅSA-projektet

ÅSA står för återsamlingsplats. Projektets namn betyder alltså en återsamlingsplats (föreningspool) för tidigare ensamarbetare.

ÅSA-projekt har bedrivits 2009-2011 av Trygghetsrådet TRS tillsammans med Riksidrottsförbundet, Arbetsgivaralliansen, Unionen, Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsförmedlingen.

Projekts mål: 

• erfarenhetsutbyte
• skapa modeller för hur föreningspooler kan organiseras och finansieras

• informera om verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och rörlighet inom föreningspooler.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss