Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen - annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.
  • Uppdaterad: 2017-06-27 10:02
Idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument (se nedan).

Idrottens Redovisning innehåller information och rådgivning samt förslag till uppställning av förenklat årsbokslut (K1), årsbokslut (äldre uppställning, årsredovisning (K2) och årsredovisning (K3).

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningar. När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokföringsnämnden (BFN) har genom ett antal allmänna råd (BFNAR) reglerat vilka föreningar som enligt BFL ska upprätta årsbokslut och vilka föreningar som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), regler som finns i BFNAR 2012:1. Mindre föreningar kan upprätta ett förenklat årsbokslut enligt de K 1 – regler som finns i BFNAR 2010:1.

BFN kom med beslut 2016-11-26 om årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 som numera även omfattar ideella föreningar som skall tillämpas från räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2017, efter detta får inte äldre årsredovisning användas.

K2 årsbokslut är fortfarande inte klart utan har varit föremål för antal remisser under 2017 och beslut väntas under hösten 2017 med tillämpning tidigast från bokslut som inleds efter 1 januari 2018.

RF har utifrån de förändringar som skett inom redovisningsområdet reviderat Idrottens Redovisning och ger nu ut en ny version 3.2, även Idrottens BAS-kontoplan har reviderats till ny version 3.1.

Det har justerats en del konton dels med anledning av K2 regler men även andra smärre ändringar har skett.

Revideringen har gjorts efter samråd med BAS-gruppen i Stockholm AB. Alla förändringar redovisas i materialet som en markering med ett streck till vänster i marginalen.

Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument.

Ladda hem:

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss