Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Plan för krishantering

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen.
  • Uppdaterad: 04 APR 2018 17:04

Med kris avses:

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen.” 

Den gemensamma krisplanen ska ses som ett stöd för hur organisationen skall agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara krissituationer beskrivna, hur de ska hanteras samt vilka som ska kontaktas i händelse av kris. 

Nedan kan du ladda ner en mall till krisplan som vi försökt anpassat så långt som möjligt  till en idrottsorganisation. För att implementera planen i respektive verksamhet krävs ett internt arbete där respektive funktion förstår sin roll och hur man ska agera.

Kontakta gärna säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet för ytterligare stöd eller vid eventuella frågor.

Ladda hem mallen till krisplanen

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss