Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Foto: Bildbyrån

Idrott och allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Det är också en unik möjlighet och ibland en förutsättning för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Luft, mark och vatten är en viktig arena för många idrotter som bedriver sin träning och tävling i naturen.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:17

Det är viktigt att idrottsrörelsen värnar allemansrätten och vårdar naturen. I det anläggnings- och idrottmiljöpolitiska programmet, som RF har beslutat om, står det att det ska ske i dialog och samverkan med andra organisationer, markägare och myndigheter. Det står också att ”Idrottsrörelsen ska ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till allemansrätten” och att ”Idrottsföreningar ska erbjudas utbildning i hur man på bästa sätt kan kombinera idrottslig verksamhet med att värna allemansrätten och vårda naturen”.

Allemansrätten grundar sig i en sedvänja som sträcker sig långt bakåt i tiden, kanske ända så långt tillbaka i tiden som till medeltiden. Begreppet Allemansrätten kan härledas tillbaka till sekelskiftet 1800/1900, men det var fritidsutredningen från 1940 som lade grunden för vår nutida allemansrätt. Allemansrätten är också sedan 1994 inskriven i grundlagen, ” Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” (Regeringsformen, 2 kap. 15§).

Många idrotter är beroende av allemansrätten för sin verksamhet, de vanligaste som man tänker på är kanske orientering, klättring, skidor och ridsport. Men det finns många fler idrotter som bedriver sin verksamhet, eller delar av den, i naturen. Även tillgången till vattnet är en del i allemansrätten och då berörs bl.a. idrotter som kanot, rodd och segling. Totalt är det ca 25-30 idrotter som berörs av allemansrätten.

Eftersom allemansrätten är så viktig för svensk idrott är det också viktigt att vi värnar och vårdar naturen när vi bedriver vår verksamhet där. I miljöbalken står följande, ” Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den” (Miljöbalk, 1998:808, 7 kap. 1§).

”Inte störa – inte förstöra” kan vara en huvudregel för allemansrätten. Nedan följer några korta riktlinjer för allemansrätten:

Tänk på att…

…  alltid ta med dig skräpet.
…  inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
…  alltid stänga grinden efter dig.
…  inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
…  inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
…  inte hindra markägare i deras verksamhet.
…  inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar och välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.
…  alltid släcka elden ordentligt när du har eldat.
…  vissa växter är fridlysta och att de inte får plockas.
…  inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
…  inte förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud. Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon annans brygga om den inte hindrar ägaren. Men inte om det är en tomt förstås.
…  det kan finnas särskilda regler när du färdas på vatten, till exempel fartbegränsning och tillträdesförbud.
…  motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar.
…  inga motorfordon får framföras i terrängen.

 

Stiftelsen Håll Sverige Rent genomför nu en kampanj för att öka kunskapen kring allemansrätten. Där kan du bland annat genomföra en enkel grundkurs och testa dina kunskaper om allemansrätten. De har också listat vad som gäller för ett antal aktiviteter så som kanot och kajak, klättring, orientering, ridning, surfing, skidåkning samt vandring och löpning. De har även tagit fram ett speciellt material som riktar sig till barn och unga om allemansrätten. Du kan läsa mer om Hålla Sverige rents kampanj, Var rädd om din arena, på deras hemsida.

Även fler av våra idrotter skriver hur man kan idrotta och samtidigt värna om allemansrätten på deras hemsidor. Läs mer på respektive hemsida, Orienteringsförbundet, Ridsportförbundet, Klätterförbundet och Kanotförbundet.

Den myndigheten som har uppdraget att informera och förvalta frågor som rör allemansrätten är Naturvårdsverket. Du kan även läsa mer om allemansrätten på deras hemsida, www.allemansrätten.se.

Skribent: Daniel Glimvert

Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program för Svensk idrott

Läs mer om allemansrätten

allemansratten-affisch-nytt

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss