Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Medlemskap

En förening ansluts inte direkt till RF utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF:s medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.
  • Uppdaterad: 25 AUG 2016 11:00

Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.

  1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.
  2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
  3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
  4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN (Riksidrottsnämnden) enligt reglerna i 15 kap.

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF (specialidrottsdistriktsförbund) och DF (RF:s distriktsförbund). 

Ansökning om medlemskap i SF samt namn på idrottsförening

Enligt 5 Kap. 2 § 14. RF:s stadgar ska RS (riksidrottsstyrelsen) biträda SF i ärende om anslutning av förening genom att bl.a. utfärda anvisningar för SF:s prövning av upptagande av ny förening.

 

RS har den 11 oktober 2013 utfärdat sådana anvisningar. För anvisningarna se: Ansökan om medlemskap i SF och Namnregler.   

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss