Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ansökan om medlemskap i specialidrottsförbund

Enligt 5 Kap. 2 § 14. RF:s stadgar ska RS (riksidrottsstyrelsen) biträda SF i ärende om anslutning av förening genom att bl.a. utfärda anvisningar för SF:s prövning av upptagande av ny förening. Följande anvisningar är utarbetade av RF:s kansli och godkända av RS den 11 oktober 2013:
 • Uppdaterad: 25 AUG 2016 10:27
 1. Från och med den 1 januari 2014 sker ansökan om medlemskap i SF, samt namnändring, på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline.
 2. SF beslutar om upptagande av förening som medlem i idrottsrörelsen. SF ska särskilt kontrollera:
  - att den medlemssökande är en ideell förening,
  - att föreningen enbart består av fysiska personer som medlemmar, samt
  - att den verksamhet föreningen bedriver administreras av det SF till vilken ansökan är ingiven.
 3. SF ska före beslut om medlemskap kontrollera föreningens stadgar. Idrottsförenings stadgar bör följa RF:s stadgemall för idrottsföreningar.
 4. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet (t.ex en KFUM-förening eller 4H-förening), och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det dock tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin idrottsverksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgemall bygger.
 5. Om föreningens stadgar är oklara eller ofullständiga, ska SF rådfråga RF om stadgarna uppfyller uppställda krav innan föreningen upptas som medlem.
 6. Underavdelning (sektion, kommitté eller motsv.) inom en förening kan inte bli medlem i SF. Medlemskapet är förbehållet föreningen i dess helhet såsom juridisk person.
 7. Supporterförening, domarklubb eller annan sådan intresseförening, vars medlemmar inte utövar den idrott som vederbörande SF administrerar, kan inte anslutas till SF.
 8. Är föreningen inte redan medlem inom RF, ska SF - innan beslut om medlemskap tas - kontrollera med RF att föreningens namn inte är olämpligt eller förväxlingsbart med till RF redan ansluten förenings namn. Namnkontroll hos RF ska också ske i de fall förening önskar ändra sitt namn. En fleridrottsförening ska ansöka om namnändring hos samtliga SF där föreningen är medlem. 

Observera att när det gäller organisationsnummer är det inte obligatoriskt vid ansökningstillfället men måste kompletteras så snart föreningen blivit tilldelad ett organisationsnummer via Skatteverket.

Från slutet av första kvartalet 2014 kan förening välja att ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket i samband med den digitala ansökan om medlemsskap eller att själv ansöka om organisationsnummer direkt hos Skatteverket.

Så här fungerar det:

 1. Förening fyller i och skickar iväg ansökan via den digitala medlemsansökan på svenskidrott.se eller SF:s IdrottOnline-sajt.
 2. Ansökan inkommer till SF:s förbundsadministration/organisationsregister.
 3. SF behandlar och granskar ansökan. Om OK så godkänns ansökan i förbundsadministrationen/organisationsregistret.

Beslutet får överklagas till behörigt organ inom berört Specialidrottsförbund (SF) eller Riksidrottsnämnden, allt i enlighet med vad som anges i 15 kap. 1 § RF:s stadgar och tillämpliga SF-regler. Överklagande ska ha inkommit inom tre eller – om SF:s regler så föreskriver – två veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ansökan om medlemsskap

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss