Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Hållbara evenemang

Sveriges ekonomi påverkas positivt av att arrangera stora internationella idrottsevenemang. De skapar intäkter både för det privata näringslivet – framför allt hotell, restaurang och shopping – och till statskassan. Idrottsevenemangen i världen blir alltfler, de växer i både omfattning och betydelse samtidigt som de blir mer komplexa. För att Sverige ska kunna attrahera fler internationella evenemang och samtidigt verka för en hållbar evenemangsturism måste kompetensen kring idrottsekonomi och evenemangsturism utvecklas.
  • Uppdaterad: 2017-03-14 13:40

RF tillsammans med Besöksnäringens Forskning- och utvecklingsfond (BFUF) startade år 2014 projektet "Hållbara evenemang". Inom det två åriga projektet har vi arbetat med att gemensamt se över olika beräkningsmodeller och skapa riktlinjer för hur vi ska arbeta med dessa. 

En av världens främsta forskare inom evenemang, professor emeritus Donald Getz, University of Calgary, Kanada har varit knuten till projektet. Dessutom har representanter från i första hand idrottsförbund, destinationer, besöksnäring och forskare från svenska lärosäten medverkat i olika konstellationer under arbetets gång. Två enkäter har skickats ut av Donald getz där den första enkäten berörde frågor kring utvärdering/prognos/värdering av idrottsevenemang. 

Projektet  avslutas i september 2016 och en stor del av arbetet inom Kompetensprojektet har överförst till Vinnaovaprojektet - Hållbara evenemangsstäder, se separat rubrik. Nedan kan du läsa om några verktyg som vi har diskuterat och observerat under projekttiden.

UNIKT VERKTYG - Event Impact Calculator
Utifrån projektet har RF gjort en beställning av ett prognosverktyg "Event Impact Calculator" i syfte att underlätta arbetet för SF och destination att beräkna värdet av ett evenemang. Verktyget är ett dialogverktyg för att öka kunskapen om och se effekterna av det evenemang man har framför sig. Ossian Stiernstrand, Göteborg & Co har varit ansvarig för att ta fram verktyget och nu ska det testas i oktober med ett antal destinationer och där vi planerar för att lansera verktyget vid en träff i Stockholm längre fram i höst. Målgrupp för den dagen är SF, DF och destination. 

Event Compass - en metod att mäta och utvärdera evenemang
I december 2015 genomförde RF tillsammans med Mittuniversitetet en test med verktyget tillsammans med Mittuniversitetet, Sv. Skidförbundet, Sv. Skidskytteförbundet och RF. Testen gjordes i samband med respektive förbunds worldcup tävlingar i Östersund och Åre.

UTVÄRDERINGSMODELL - Triple Bottom Line
Parallellt med dessa arbeten har vi följt ett arbete kring en utvärderingsmodell som testats vid ett antal evenemang där man ser möjligheten hos flera städer att ta fram en gemensam modell. 

Läs mer om projektet här:
Delrapport av Donald Getz
Riktlinjer och förslag till arbetssätt - Donald Getz
Pressmeddelande
Slutrapport

Sammanställning träffar:
Workshop 1 den 27 augusti
Workshop 2 den 29 oktober

Workshop 3 den 17 mars
Workshop 4 den 17 mars

Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss