Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Sök ekonomiskt stöd

Du som är anställd eller förtroendevald i ett Specialidrottsförbund (SF), som är medlem hos Riksidrottsförbundet, kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.
 • Uppdaterad: 16 JAN 2018 17:09

Centrum för idrottsevenemang ger ekonomiskt stöd för förstudie eller bid/ansökan av internationella tävlingar med VM- och EM- status samt World Cup-tävlingar eller liknande, samt internationella kongresser, konferenser och seminarier som är sanktionerade av respektive SF:s internationella förbund.

Även andra stora internationella senior- och ungdomstävlingar som kräver ett bid-/ansökningsförfarande kan erhålla ekonomiskt stöd för kostnader i samband med kostnader för bid-/ansökningsarbete.

Med start 2018 ändrar vi rutinerna för samtliga SF då det gäller ansökningsförfarande. Ansökan görs i applikationen idrottsmedel som finns under IdrottOnline. För att kunna skicka in en ansökan måste du finnas upplagd i SF med rollen "anställd i förbund" eller "idrottsmedelansvarig". Om du inte har inloggningsuppgifter till IdrottOnline eller vet om du ha korrekt roll kan den som är IdrottOnline ansvarig i ditt SF lägga till korrekt roll. Alla som kan logga in i IdrottOnline inom ditt SF har möjlighet att skapa och spara en ansökan men det krävs korrekt roll för att skicka in ansökan.

 1. Logga in på IdrottOnline och välj fliken idrottsmedel. 
 2. Välj därefter "Idrottsmedel" eller "Ansökan" och sök fram tillgängliga medel att ansöka på genom att söka på kategori "Internationella idrottsevenemang".

Det finns tre olika medel att ansöka om:

 • Ansökan förstudie.
 • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang upp till ansökt belopp 75 000 kr.
 • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang över 75 000 kr. 

3) Om du behöver hjälp, kontakta RF:s support genom att gå in på bifogad länk och skicka din fråga som ett förbundsärende;: http://idrottonline.se/servicecenter#!/contact 

 


Kriterier för ekonomiskt stöd till förstudier eller bids

Centrum för Idrottsevenemang ger bidrag för omkostnader som är direkt relaterade till arbetet med förstudie och/eller bid av internationella idrottsevenemang eller internationella kongresser i Sverige. Som huvudregel står vi för upp till 50 procent av kostnaderna för hela arbetet.

Följande ingår som ersättningsbara kostnader: produktion och framtagande av ansökningar, resa och uppehälle, lobbying, monter och PR-trycksaker. Konsultarvode och löner inkluderas inte som ersättningsbar verksamhet.

För att ditt SF ska kunna erhålla stöd måste:

 • Ansökan om ekonomiskt stöd vara Riksidrottsförbundet (RF) tillhanda innan beslut om placering av evenemanget fastställts av ert internationella förbund. Ekonomiskt stöd betalas inte ut i efterskott till evenemang som redan placerats.
 • Den region eller den kommun som är värd för evenemanget måste i någon form ge finansiellt stöd till både bidarbetet och evenemanget i sig. Det kan gälla allt från ekonomiska till personella resurser.
 • Ett avtal upprättas mellan RF och Specialidrottsförbundet (SF). Det sker efter beslut om ekonomiskt stöd och innebär att RF har full rätt till löpande information om arbetet för att kunna ta del av erfarenheter och kunskap.

Så här fattar vi beslut om ekonomiskt stöd för belopp överstigande 75 000:

Vi ger bidrag till förstudier och/eller bids utifrån en samlad bild av följande kriterier (i oprioriterad ordning):

 • Arrangören ska presentera sin evenemangsstrategi i en långsiktig plan för sitt arbete med internationella evenemang.
 • Ekonomisk bärighet – arrangörens arbete med finansieringsplan och budget.
 • Uppbackning av värdkommun/-region och eventuella samarbetspartners.
 • Internationell och nationell uppmärksamhet i form av bland annat TV-sändning, och internationella besökare.
 • Evenemangets status och nivå, antalet deltagande utländska nationer samt aktiva och ledare.

 


 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss