Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Så här jobbar vi nationellt

Med en gemensam nationell strategi för internationella idrottsevenemang tillsammans med besöksnäringen som formades och beslutades 2013, har det nationella evenemangsarbetet stärkts. Under 2017 övergår den samordningsgrupp som bildades 2015 till en styrgrupp bestående av representanter från RF, SF, besöksnäringen nationellt, regionalt och lokalt och där regeringen är adjungerad. Syftet är att utveckla Sverige som evenemangsland. Gruppen träffas två gånger/år och verksamheten som diskuteras och utvecklas, planteras i Centrum för idrottsevenemang med utgångspunkt i vår strategi och handlingsplan.
  • Uppdaterad: 2017-05-12 10:45

Styrgruppens representanter 2017:
Karl-Erik Nilsson/Göran Havik, Svenska Fotbollförbundet
Ulla Gustavsson, Svenska Simförbundet
Tomas Eriksson, RF
Lotta Kellander, RF
Patrik Oscarsson, RF
Leif Johansson, RF
Mats Forslund, Jämtland/Härjedalen Turism
Carl-Johan Ingeström, Visit Dalarna
Max Markusson, Göteborg & Co
Marcus Hellqvist, Näringsdepartementet
Tomas Johansson, Socialdepartementet

Läs strategin här.

Utöver styrgruppens arbete på nationell nivå, deltar RF och Centrum för idrottsevenemang i några andra nationella grupperingar:

Team Sweden internationella möten och evenemang:

  • Utrikesdepartementet (UD) har inlett ett arbete med att skapa ett Team Sweden internationella möten och evenemang där man samlar en rad besöknäringsaktörer utifrån svensk exportstrategi som regeringen presenterade hösten 2015. Internationella idrottsevenemang finns med som punkt 21 i exportstrategin vilket ger kraft i arbetet på nationell nivå.

Utredningen Sveriges besöksnäring 2017:

  • RF sitter med i den expertgrupp som Näringsdepartementet utsett i arbetet med Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt.
    Utredningens syfte är, enligt utredningsdirektiven, att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor med konkurrens­kraftiga, innovativa växande företag och destinationer. Utredningen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, företagande och sysselsättning i hela landet genom att föreslå en ny politik av tvärpolitisk karaktär och strukturer som stärker aktörernas möjligheter att kraftsamla.

    Utredningen ska bland annat analysera det nuvarande turismpolitiska målet från 2005 och föreslå eventuella ändringar, kartlägga näringens behov, utmaningar och hinder inom en rad områden (se rubriken Uppdraget) och föreslå konkreta insatser som svarar mot dessa behov. Vi ska även föreslå hur samverkan mellan aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöverskridande turistiska erbjudandet ”resa-bo-äta-göra-handla” och föreslå hur kontaktytorna mellan bland annat myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan utvecklas.

 

 

 

 

Skribent: Leif Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss