Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Försäkringsskydd

  • Uppdaterad: 30 DEC 2015 10:55

RF:s jurist Christer Pallin bidrar här med några goda råd kring vad man som förening behöver tänka på när det gäller försäkringsskydd.

Den tidigare Handslagssatsningen, liksom den nuvarande satsningen kallad Idrottslyftet, är inte unik på något sätt i försäkringssammanhang. Många föreningsaktiviteter riktar sig till barn och ungdomar som inte är medlemmar och nu som tidigare gäller att det inte finns något generellt försäkringsskydd via RF för aktiva idrottsutövare.

Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller inom den idrott det handlar om. Många idrotter, framför allt lagidrotter, har en kollektiv olycksfallsförsäkring, ofta kallad licensförsäkring (tecknad genom specialidrottsförbund), som omfattar aktiva idrottsutövare, medan andra idrotter saknar sådana centrala försäkringar.

Vissa föreningar tecknar därför själva en kollektiv olycksfallsförsäkring, så kallad idrottsförsäkring (oftast via Folksam), som inte behöver vara kopplad till medlemskap.

Om föreningen inte har tecknat en sådan egen försäkring och det inte finns någon central obligatorisk licensförsäkring (enl ovan) eller motsvarande, måste individen själv svara för sitt försäkringsskydd.

Det viktiga i sammanhanget är att det är föreningens organiserade verksamhet, även om den i vissa delar riktar sig till icke-medlemmar (om än presumtiva medlemmar); en aktivitet inom Idrottslyftet är att betrakta som vanlig föreningsverksamhet.

Rådet blir därför att varje förening själv måste se över vilka försäkringar de har för sina medlemmar.

De flesta kollektiva försäkringarna baseras på antalet utövare; därför kan det vara nödvändigt för föreningar som får många nya aktiva via Idrottslyftet att se över villkoren för försäkringen och vid behov komplettera försäkringen.

Aktiviteter inom Idrottslyftet under skoltid kan även omfattas av skolans försäkring, under förutsättning att skolan har sådan försäkring vilket dock inte alla skolor har.

Ta reda på vad som står i villkoren för skolförsäkringen. Ett gott råd till föräldrar är att alltid se till att barnen har en fritidsförsäkring, om de inte är säkra på att skolan eller föreningen har en försäkring som omfattar barnen/ungdomarna.

Många blandar tyvärr ihop den individuella olycksfallsförsäkringen med RF:s Grundförsäkring i Folksam, som omfattar alla förbund och föreningar anslutna till RF.

Den innehåller fyra delar: olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande ledare, ansvarsförsäkring (ifall föreningen råkar bli skadeståndsrättsligt ansvarig för person- eller sakskada), förmögenhetsbrottsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring.

Som namnet på Grundförsäkringen anger är detta bara ett "grundskydd" för föreningen; i övrigt får föreningen och dess medlemmar själva ansvara för de kompletteringar som behövs.

Mer information om idrottsförsäkringar hittar du på Folksams hemsida.

 

Christer Pallin
Chefsjurist
Riksidrottsförbundet

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss