Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Foto: Svenska ishockeyförbundets copyright Isparken - en ny typ av mötesplats, tävlingsbidrag till arkitekttävling

Stöd till speciella anläggningssatsningar

  • Uppdaterad: 11 FEB 2019 13:32

Syfte

Syftet med stöd till speciella anläggningssatsningar är att ge SF och DF en bättre möjlighet att möta de anläggningsutmaningar som har identifierats i arbetet med Strategi 2025 och som finns beskrivna i Svensk Idrotts anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska program.

Vad kan beviljas stöd

Avsikten med denna stödform är att kunna möta unika behov hos SF/DF och ge stöd till satsningar som normalt inte kan beviljas inom övriga anläggningsstödet. Det finns därför inget fast regelverk för stödet, utan det beslutas från fall till fall. Strategiarbetet och SF:s/DF:s kartläggningar ska ligga till grund för satsningarna.

Stödet ska användas till annat än rena byggprojekt så som t.ex. förstudier, utredningar, arkitekttävlingar och innovativa projekt.

Stödets storlek

Det finns inga uttalade gränser för hur mycket medel man kan söka men stödet har en preliminär budget på 6 miljoner kronor att fördela till satsningar under 2019.

Det finns ett riktmärke att inte bevilja stöd som är större än 50 % av projektets totala investeringssumma, men i undantagsfall ska upp till 75 % av investeringssumman kunna delas ut i stöd. Det senare gäller framförallt innovativa projekt, då det annars kan vara svårt att få någon att våga ta den risken.

Ansökan

SF och DF kan ansöka om stöd till speciella anläggningssatsningar via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline senast 31 mars 2019. Beslut fattas preliminärt i mitten av april.

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med tillhörande kostnadskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss