Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Framåtfonden

Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga SF en möjlighet att söka medel för att testa era idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!
  • Uppdaterad: 09 APR 2019 11:20

Medel söks för ett år i taget och bygger på att SF beskriver ett koncept för att testa nya idéer. En förutsättning kring ansökan är att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation.

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.
Se filmen om rörelseförståelse 

Om du vill lära dig mer – ladda ner vår informationsfolder om rörelseförståelse

Vi vill att SF utmanar sin traditionella träning och utvecklar den för att inrymma detta. Hur kan er idrott bedrivas i nya former och inkludera fler? Genom fonden, som saknar åldersintervall, vill vi sänka tröskeln för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra sig och samtidigt utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler. 

  • Konceptet ska leda till att ni får fler människor fysiskt aktiva och på så vis en mer inkluderande verksamhet.
  • Konceptet ska ge deltagarna en utökad rörelseförståelse enligt beskrivning ovan.
  • Konceptet ska genomföras i ett specificerat antal, av SF utvalda, föreningar för att testa er idé.
  • Konceptet ska bygga på en ny verksamhetsform som inte erbjuds i era föreningar idag alternativt en befintlig verksamhetsform som utvecklas genom att addera någonting som bidrar till fondens syfte.

För att ansökan ska kunna beviljas måste följande innehåll finnas: 

  • En beskrivning av konceptet med syfte och mål samt plan för praktiskt genomförande och utvärdering
  • Tidplan
  • Budgetberäkning
  • Godkännande att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation 

Projekten som beviljats medel ur Framåtfonden våren 2019

Bland de åtta projekten märks bland annat Svenska Bilsportförbundets projekt Hela Sverige trampar som får 370 000 kronor. Syftet med projektet är att tillgängliggöra bilsporten för fler personer. Ett annat intressant projekt är Fitness-sport, som arrangeras tillsammans av Innebandyförbundet, Handbollsförbundet och Ishockeyförbundet. Här är bland annat syftet att få ungdomar att stanna längre inom idrotten genom att fokusera mer på glädje och rörelse än att vinna matcher och odla en elit.

Budo och Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor.
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor.
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.

Motionsidrottsförbundet Korpen, Pigg och glad, 430 000 kronor.
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Simidrottsförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor.
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor.
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och inspireras till mer fysisk aktivitet.

Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor.
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor.
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor.
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

Ansökan

Ny ansökningsperiod för Framåtfonden är juni - september 2019. För ansökan, kontakta Linn Rydstedt, RF. 

Beviljade projektbidrag 2017 
Beviljade projektbidrag 2018_1 
Beviljade projektbidrag 2018_2

 

Skribent: Linn Rydstedt
Epost: This is a mailto link

Framåt för fler i rörelse

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss