Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ledarstöd

LOK-stödet är uppdelat i tre delar: deltagarstöd, ledarstöd och extra ledarstöd. Genom ett fokus på ledarstöd vill Riksidrottsförbundet uppmärksamma betydelsen av ledare i verksamheten och att flera ledare har en positiv inverkan på kvalitet och kunna se, hjälpa och stötta alla barn och ungdomar som deltar i aktiviteterna.
  • Uppdaterad: 2017-10-31 13:40

När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr).

Om aktiviteten leds av två eller flera ledare och aktiviteten är närvaroregistrerad i IdrottOnline erhåller föreningen ett extra ledarstöd (Y kr).

Det extra ledarstödet Y kr ges för två eller flera ledare. Det görs ingen skillnad mellan två eller tre eller fyra, osv. Man får således samma belopp om man har två eller tre ledare. Det är inte en stigande skala efter antal ledare. Enda skillnaden är mellan en eller flera ledare.

Storleken på ledarstödet (dvs X eller Y) bestäms för varje enskild aktivitet. De aktiviteter som skrivs in manuellt i ansökan kan bara ge grundstödet, dvs X kr.

För de aktiviteter som föreningen närvaroregistrerat kan det extra ledarstödet ges om man haft två eller fler ledare närvarande på den aktiviteten. En förening kan blanda både närvaroregistrering och manuellt inskrivna siffror i sin ansökan. I så fall kommer det extra ledarstödet bara vara möjligt för de aktiviteter som närvaroregistrerats.

Beloppen för år 2017:
Ledarstöd 21 kr (i texten ovan X)
Extra ledarstöd 5 kr (i texten ovan Y)
Deltagarstöd 7 kr

Ledaren ska vara medlem

Ledaren ska vara medlem i någon idrottsförening inom RF och ha lägst ålder 13 år och vara utsedd av föreningen.

Varför ledarstöd?

För att påvisa vikten av ledare i föreningens verksamhet och
motivera till fler ledare vid föreningarnas aktiviteter. De indirekta effekterna kan ses i att fler ledare gör att fler barn blir sedda och fler vuxna kring idrotten kan fungera som stöd eller verka för att förhindra kränkningar och olyckor. Förutom indirekta effekter stärks också den organiserade idrotten och föreningens styrelse har möjlighet att stödja och ställa krav kring ledarens engagemang i verksamheten.

Det har också särskild bäring på följande artiklar i FN:s barnkonvention :

Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner att
varje barn har en inneboende rätt till livet.

2. Konventionsstaterna skall
till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Artikel 19
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss