Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Samarbetande föreningar

Ibland samarbetar två eller flera föreningar för att t.ex. få ihop ett helt lag. Då finns det några saker att tänka på när man ska söka LOK-stöd.
  • Uppdaterad: 2017-10-31 13:40

 Enligt LOK-stödsföreskrifterna så kan LOK-stöd utgå för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för (§3). Vidare ska deltagare vara medlem i den förening som söker LOK-stödet (§6).

I vissa fall samarbetar två eller flera föreningar, t.ex. för att kunna få ihop ett helt lag. LOK-stöd kan sökas även för dessa aktiviteter, men enbart av en av de samarbetande föreningarna. Denna förening kan dock söka för samtliga deltagare under förutsättning att deltagarna är medlemmar i den förening som skickar in ansökan.

Detta krävs:

  • Deltagarna ska vara medlemmar i den förening som ansöker om LOK-stöd
  • Parterna kommer överens om vilken förening som redovisar aktiviteterna för LOK-stöd


Tänk på att två föreningar inte kan söka LOK-stöd för samma aktivitet, eftersom:

  • Det endast utgår ett ledarstöd per aktivitet. Om två föreningar redovisar samma aktivitet skulle det innebära att dubbelt ledarstöd utbetalas.
  • Statistiken över antal bedrivna aktiviteter i respektive idrott blir felaktig.


Ovanstående kan kräva att deltagarna ibland är medlemmar i flera föreningar. Viktigt att notera att beslut om medlemsavgiften fattas av respektive förenings årsmöte. Årsmötet skulle t.ex. kunna besluta om att "person som redan är medlem i förening A får bli medlem gratis i vår förening B".

De inblandade föreningarna behöver komma överens om vem som redovisar aktiviteterna för LOK-stöd så att inte samma aktivitet redovisas dubbelt. Detta kan göras genom att:

  • Förening A skickar in LOK-stödsansökan för hela terminen och sedan har man en överenskommelse om att dela på bidraget.
  • Föreningarna söker varannan termin (t.ex. förening A söker för våren och förening B söker för hösten)
  • Föreningarna delar upp varje termin så att man vardera söker för hälften av aktiviteterna


Det som är viktigt är att inte båda föreningarna söker för samma gruppaktiviteter och att deltagarna är medlemmar i den förening som söker bidraget.

Skribent: Jörgen Lövström
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss