Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Utbetalning av LOK-stöd

Här hittar du information om LOK-stödets storlek och riktlinjer för utbetalning och fyllnadsutbetalning. Information till dig vars förening har tagits ut för kontroll finns också här.
  • Uppdaterad: 2017-12-15 11:51

 

LOK-stödet för år 2018 (dvs aktiviteter bedrivna fr.o.m. 2018-01-01):
• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr
Du kan läsa mer om begreppen ledarstöd och extra ledarstöd här.

LOK-stödsbeloppen för år 2017 var desamma som ovan.

Under 2016 har fler aktiviteter inom LOK-stödet rapporterats in än tidigare. Det är positivt att det blir fler som idrottar samtidigt som det blir en ofrånkomlig effekt att fler ska dela på samma kaka. Det totala LOK-stödsbeloppet ligger kvar på 600 miljoner kronor under 2017. Det medför att beloppen per aktivitet inför 2017 har sänkts något. Det gäller ledarstöd, (från 24-21 kr) deltagarstöd (från 8-7 kr) och extra ledarstöd (från 6-5 kr).

Ökningen av LOK-stödsaktiviteter beror bland annat på höjningen av åldersgränsen från 20 till 25 år, som beslutades av RF-stämman 2014. Ökningen beror också på att det är större barnkullar i de yngre åldrarna än tidigare, att det ni finns fler externa administrativa system som kan läsa in aktiviteter i IdrottOnline samt att fler nyanlända deltar i idrottsföreningarnas aktiviteter.

För att förhoppningsvis kunna återställa LOK-stödet till 2016 års nivå kommer därför RF att äska mer medel från regeringen.


Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto.

Utbetalning av LOK-stöd sker alltid med start veckan efter sista ansökningsdag. Därefter sker sedan utbetalningar varje vecka allt eftersom ansökningarna godkänns.

Här kan du se LOK-stödets storlek sedan år 2001.


Hur många föreningar får LOK-stöd utbetalt?

Antal unika föreningar som fått LOK-stöd:

2009        10 607 föreningar
2010        10 623
2011        10 679
2012        10 655
2013        10 607
2014        10 688
2015        10 761
2016        10 899


Fyllnadsutbetalning
Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns pengar kvar i potten så gör Riksidrottsförbundet en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd under året.

Fyllnadsutbetalning är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det ordinarie LOK-stödet har fördelats.


Utbetalning till föreningar uttagna för kontroll
Om din förenings LOK-stödsansökan har tagits ut för kontroll sker eventuell utbetalning först när kontrollärendet är slutfört. I den händelse att föreningen överklagar LOK-stödsgruppens beslut sker eventuell utbetalning först efter LOK-stödsnämndens avgörande.


Lista med samtliga föreningars utbetalda LOK-stöd
På vår sida här (under "Utbetalningar" ute till höger) hittar du listor för varje år med samtliga föreningars utbetalda LOK-stöd.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss