Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Utbetalning av LOK-stöd

  • Uppdaterad: 15 DEC 2017 11:51

LOK-stödet för år 2019 (dvs aktiviteter bedrivna fr.o.m. 2019-01-01):
• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr

Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive specialidrottsförbund).

När görs utbetalning?
Utbetalning av LOK-stöd sker alltid med start veckan efter sista ansökningsdag. Därefter sker sedan utbetalningar varje vecka allt eftersom ansökningarna godkänns.

Fyllnadsutbetalning
Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns pengar kvar i potten så gör Riksidrottsförbundet en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd under året.

Fyllnadsutbetalning är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det ordinarie LOK-stödet har fördelats.

Utbetalning till föreningar uttagna för kontroll
Om din förenings LOK-stödsansökan har tagits ut för kontroll sker eventuell utbetalning först när kontrollärendet är slutfört. I den händelse att föreningen överklagar LOK-stödsgruppens beslut sker eventuell utbetalning först efter LOK-stödsnämndens avgörande.

LOK-stödsbeloppen
Här kan du se LOK-stödets storlek sedan år 2001.

Antal unika föreningar som fått LOK-stöd
2004        10 778 föreningar
2005        10 822
2006        10 792
2007        10 679
2008        10 671
2009        10 607
2010        10 623
2011        10 679
2012        10 655
2013        10 607
2014        10 688
2015        10 761
2016        10 899
2017        10 792

Alla föreningars utbetalda LOK-stöd
Statistiken för helåret 2018 publiceras efter sommaren
Utbetalt LOK-stöd våren 2018

Utbetalt LOK-stöd 2017
Utbetalt LOK-stöd 2016
Utbetalt LOK-stöd 2015
Utbetalt LOK-stöd 2014
Utbetalt LOK-stöd 2013
Utbetalt LOK-stöd 2012
Utbetalt LOK-stöd 2011
Utbetalt LOK-stöd 2010

LOK-stödsstatistik för år 2004-2009 kan fås på begäran via e-post till This is a mailto link

Tidsserier per SF
Listorna visar utvecklingen över tid för respektive specialidrottsförbund.
Deltagartillfällen 2009-2017
Deltagartillfällen inkl ledartillfällen 2002-2013
Gruppaktiviteter 2002-2017

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss