Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

SF-stöd inkl. stimulansstöd

 • Uppdaterad: 13 AUG 2018 16:58
SF-stöd 2019
RS fattade vid sitt sammanträde 20-21 jan 2019 beslut om de olika ekonomiska stöd som fördelas för 2019.

Tidigare års SF-stöd

SF-stöd 2018
SF-stöd 2017
 
Frågor kring ordinarie SF-stödet hänvisas till Peter Eriksson,
mail: This is a mailto link  tfn. 08-699 62 41.
 
Bidragsmodellen för SF-stödet

Inledning

Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012.

Bidragsmodellen omfattar förutom en fördelningsmodell (en beräkningsdel), ett stimulansstöd och ett bidragstak.

Inför fördelningen av SF-stödet för varje kommande år hämtas uppgifter från föregående kalenderår ur IdrottOnline när det gäller antal medlemsföreningar, antal medlemmar ”aktiva i idrott” och antal utbildningstimmar som SF själva genomför och rapporterar i IdrottOnline.

Bidragsmodell

Följande principer gäller för bidragsmodellen:
 • Av det totala SF-stödet, som RS fastställer i sin årliga budget, avsätts 10 procent till RS förfogande för fördelning till SF som ett stimulansstöd.
 • Modellen har ett bidragstak så att inget SF erhåller mer än 10 procent av det totala SF-stödet efter avsättning för stimulansstödet.
 • 90% av SF-stödet fördelas genom en beräkningsmodell (beräkningssumma).

Beträffande beräkningsmodell, stimulansstöd och övergångstid, se nedan.

Beräkningsmodell

Basstöd
Basbidraget utgör 15 procent av den totala beräkningssumman.
 • 67 procent av basbidraget fördelas lika mellan alla SF.
 • 33 procent av basbidraget fördelas lika bland de SF som har minst 25 medlemsföreningar.
Storleksstöd
Storleksstödet utgör 15 procent av den totala beräkningssumman.
 • Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till det totala antalet medlemmar ”aktiva i idrott” i SF:s föreningar som registrerats i IdrottOnline föregående år.
 • Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer.
Beträffande begreppet ”Aktiv i idrott” se nedan.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet utgör 70 procent av den totala beräkningssumman och baseras på tre lika stora delar, dvs. 33 procent för varje del.

LOK-stödsdel
 • Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totalt utbetalt belopp av det statliga lokala aktivitetsstödet i åldern 7-25 år föregående år.
Utbildningsdel
 • Alla utbildningstimmar på förbunds- och föreningsnivå, dvs. både den utbildning som SF själv genomför och den utbildning som anordnas genom SISU Idrottsutbildarna ingår.
 • Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till det totala antalet utbildningstimmar som registreras i IdrottOnline föregående år.
Beträffande ”Utbildningar i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar)”, se nedan.

Elitdel
 • Fördelas som procentandel till varje SF av de medel som den samlade Elitsatsningen fördelat till SF i form av landslagsstöd och riktat stöd.
Stimulansstöd
Stimulansstödet utgör 10 procent av det totala SF-stödet som RS fastställer i sin årliga budget.
 • Syftet med stimulansstödet är att det ska kunna ge stimulans och utveckling av olika verksamhetsområden inom ”Idrotten Vill” och att det ska kunna tillgodose behovet av kvalitetssäkring av bidragsmodellen.
 • Det tidigare internationella stimulansbidraget ingår i det nya stimulansstödet.
 • Vid fördelning av stimulansstödet ska särskild hänsyn tas till fleridrottsförbunden
 • För att SF ska få del av stimulansstödet tillämpas ett årligt ansöknings-/insamlingsförfarande. 
Aktiv i idrott
Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

Utbildningar i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar)
All utbildning i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar), dvs. både den utbildning som genomförs inom ett medlemsförbund (SF) och den utbildning som anordnas genom SISU Idrottsutbildarna ingår.

När det gäller utbildningar som anordnas av SF eller SDF (ej föreningsnivå) skall även dessa utbildningar registreras i IdrottOnline. Alla SF-utbildningar avseende föregående kalenderår skall vara rapporterade i IdrottOnline senast den 1 mars årligen.

SF eller SDF skall vara anordnare av utbildningen, dvs kurs, föreläsning/konvent och med ett uttalat syfte och utbildningsmål.
För den utbildning som anordnas av SISU Idrottsutbildarna finns nya riktlinjer för bidragsberättigad studie-bildnings- och utbildnings-
verksamhet. All utbildningsverksamhet i SISU Idrottsutbildarna registreras i utbildningsmodulen i IdrottOnline.

Vid fördelningen av utbildningsdelen för 2016 kommer det faktiska antalet registrerade utbildningstimmar inom respektive SF och de av SISU idrottsutbildarna i IdrottOnline att gälla som totalt underlag för SF-stödets utbildningsdel.

Av SF eller SDF anordnad verksamhet skall antalet utbildningstimmar redovisas enligt nedan exempel.

       Exempel:
 • Kurs: SF eller SDF anordnar kurs, med minst 3 deltagare och en av SF-godkänd utbildare samt en av SF godkänd kursplan och minst 3x45 min.
 • Föreläsning/konvent: Av SF eller SDF anordnad föreläsning eller konvent räknas som ett utbildningstillfälle oavsett antal deltagare, men minst 3 deltagare för att registreras och minst 45 minuter.
 • Konferens: Ej godkänt att rapportera som utbildning för SF-stödet
 • Läger/skolor: Av SF och SDF anordnade läger/skolor är det endast de planerade studierna som är att godkänna som utbildningstimmar, om det uppfyller kravet på antal deltagare.
 • Idrottslig aktivitet kring läger/skola är ej berättigat att rapportera som utbildning i underlaget för SF-stödet.
 
Avstämningsdatum
Avstämningsdatum för all information av uppgifter för fördelning av SF-stödet är de uppgifter som är registrerade i IdrottOnline per den 31 december föregående år. Detta gäller från 2015 års fördelning och framåt.

När det gäller uppgifter för fördelningen av LOK-stödsdelen gäller senast tillgängliga uppgifter.
Skribent: Alexander Simeonidis
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss