Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Skolverkets översyn

  • Skapad: 29 NOV 2017 15:51

Skolverket har under 2017 genomfört en översyn av de gymnasiala idrottsutbildningarna dvs. RIG och NIU. Översynen ska mynna ut i en hemställan till regeringen i slutet av året med syfte att få till en utredning av hela idrottsgymnasiesystemet. Skolverket belyser i sin översyn ett antal problematiska områden och menar bl.a. att systemet brister när det gäller likvärdighet och rättssäkerhet för eleverna. RF, SF, SKL och utvalda huvudmän har givits möjlighet att komma med inspel. Även Skolinspektionen har bidragit med sina synpunkter.

RF har sedan mitten av 1990-talet regeringens uppdrag att dimensionera RIG-verksamheten och att fördela statliga medel till de huvudmän som har RIG. När det gäller NIU, som funnits sedan 2011, finns inget motsvarande ekonomiskt bidrag. Dimensioneringen och tillstyrkan av NIU är dessutom ett ansvar för respektive SF och RF har här inte något övergripande uppdrag.

Eleverna på RIG och NIU, ca 9000, läser alltså samma ämne men det är enbart de huvudmän som är RIG som får statligt stöd för merkostnaderna i ämnet specialidrott. Vidare ges eleverna på RIG möjlighet till förstahandsmottagning samt inackorderingstillägg, något som inte finns reglerat för NIU. Detta medför sannolikt skilda förutsättningar för att bedriva en likvärdig och rättssäker utbildning.

RF välkomnar därför en utredning som möjliggör för svensk idrott att bidra till ett mer likvärdigt och rättssäkert system. Önskvärt är även att förutsättningarna i ett nytt system blir mer flexibla och dynamiska där SF:s behov, ambition och potential tas tillvara och idrottsgymnasieverksamheten tydligare kopplas till SF:s elit- och landslagsverksamhet.

Skribent: Kina Westervall
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss