Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Antagning och urval

  • Uppdaterad: 26 SEP 2016 11:33

Antagningen till riksidrottsgymnasierna (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen.

Respektive SF tar fram ansökningsblanketter samt informerar om vad som gäller för ansökan. Sista ansökningsdag för olika SF.

Av gymnasieförordningen framgår att vid urval till en riksrekryterande idrottsutbildning ska den elev som anses ha bästa förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid urval till utbildningen.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram riktlinjer för antagning till RIG och NIU. Det är dock varje huvudman som i samverkan med specialidrottsförbund (SF) ansvarar för antagningsprocessen.

SF:s antagningsprocess och kriterier ska beskrivas så att den sökande får kännedom om vad som gäller. Eventuell överklagan av beslut sker till respektive SF.

Eleven ska senast i slutet av januari ges besked om denne är idrottsligt meriterad för det RIG eller NIU denne sökt. Elev som får plats på RIG eller NIU väljer det program som är lämpligt för denne. Det finns 18 olika nationella program att välja mellan, men antalet varierar mellan kommuner. Vid urval till programmen gäller samma föreskrifter som för gymnasieskolan i övrigt.

Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på RIG/NIU.

RF har tagit fram intygsblanketter för antagning RIG som SF kan använda när en elev blivit antagen.


Intyg för antagning till RIG. Med underskrift

Intyg för antagning till RIG. Utan underskrift

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss